Cel Koalicji będzie realizowany poprzez inspirowanie do zmiany postaw i popularyzację kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy, wskazywanie na praktyczne aspekty i rozwiązania, które wspierają kulturę bezpieczeństwa, zachęcanie pracodawców do przeglądu i poprawy warunków pracy oraz wdrożenia wyższych standardów w zakresie ochrony zdrowia, a także poprzez aktywną współpracę z instytucjami zajmującymi się realizacją działań edukacyjnych, badawczych i profilaktycznych w zakresie BHP.
Koalicja jest organizatorem Mistrzostw Kadry BHP, które odbędą się w maju br. i posłużą sprawdzeniu poziomu wiedzy specjalistów na temat BHP, integracji środowiska i utworzeniu prestiżowego rankingu specjalistów BHP w Polsce.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.