Komentarz omawia środki przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Zwraca uwagę na uregulowania...
Jarosław Marciniak
18.07.2007
HR
Komentarz wskazuje zasady nabywania uprawnień oraz wypłaty emerytur i rent na podstawie ustawy z...
Andrzej Szybkie
11.07.2007
Ubezpieczenia społeczne HR
Fragment studium przypadku zamieszczonego w całości w publikacji Serwis HRArtykuł w formie...
Halina Guryn
04.07.2007
HR
Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę...
Agnieszka Sieńko
27.06.2007
HR
Anna Kostecka
13.06.2007
HR
Komentarz omawia pojęcie doby pracowniczej z uwzględnieniem doby niedzielnej i świątecznej, jej...
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
05.06.2007
HR
Jak ustalić wymiar czasu pracy i urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na 9/10 etatu?
Magdalena Stojek-Siwińska
05.06.2007