Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie...
05.05.2010
BHP
W większości przypadków trudno jest ocenić bez przeprowadzenia badań obrazowych, jakie skutki dla...
Inny
05.05.2010
BHP
Krzysztof Zamajtys
05.05.2010
BHP
Ubezpieczeniem wypadkowym są objęci pracownicy, a także osoby formalnie nie mające statusu...
Agnieszka Sieńko
05.05.2010
HR
Podajnik ten, nie jest podłączony do zewnętrznych źródeł zasilania. Palety z częściami przesuwają...
Roman Majer
05.05.2010
BHP
Wśród aktów prawnych, znajdujących zastosowanie w dziedzinie transportu materiałów niebezpiecznych,...
Krzysztof Zamajtys
03.05.2010
BHP
Zawartość apteczki znajdująca się w sklepie spożywczym powinna być przede wszystkim uzgodniona z...
Krzysztof Zamajtys
03.05.2010
BHP
Szkolenie metodą e-learningową jest formą edukacji, która polega na wykorzystaniu komputera oraz...
Kamil Szymański
03.05.2010
BHP
Konfederacja Pracodawcw Polskich jest zdania, że należy przeznaczać więcej środkw finansowych na...
Aneta Mościcka
29.04.2010
Ubezpieczenia społeczne HR
Pracownicy pracują w równoważnych normach czasu pracy zgodnie z wcześniejszym harmonogramem. Jest...
Magdalena Rycak
28.04.2010
Zgodnie ze statystykami, każdego dnia podczas wykonywania pracy ginie jedna osoba, a dwie inne...
Inny
28.04.2010
BHP
Zarządzanie ryzykiem w HRM nie jest jeszcze tematem popularnym. Tymczasem sprawy pracownicze oraz...
28.04.2010
HR
Niedawno przypominaliśmy obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom imprez...
28.04.2010
BHP
Jak należy interpretować sformułowanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia...
Roman Majer
28.04.2010
BHP
Według szacunkw stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego...
Aneta Mościcka
27.04.2010
HR
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski