W Dzienniku Ustaw z dnia 29 kwietnia br. opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia...
26.05.2010
BHP
Jednym z istotniejszych etapów procesu uzdatniania wody jest dezynfekcja. W Polsce, w ponad 95...
Inny
26.05.2010
BHP
W dziale ósmym ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r....
Kazimierz Kościukiewicz
26.05.2010
BHP
Prywatne usługi medyczne finansowane przez pracodawcę na rzecz swoich pracownikw są zaliczane do...
Prawo.pl
26.05.2010
HR
Czy zezwolenia wewnętrzne w fabryce na wózki jezdniowe muszą być wydawane wszystkim osobom...
Krzysztof Zamajtys
24.05.2010
BHP
Komentarz Serwisu BHP dotyczy bezpiecznych warunków magazynowania materiałów niebezpiecznych....
Krzysztof Zamajtys
24.05.2010
BHP
Komentarz dotyczy problematyki nawiązywania i rozwiązywania umowy o pracę. Scharakteryzowano m.in....
19.05.2010
BHP
Pracodawcy obowiązani do uiszczania składek do Funduszu Emerytur Pomostowych mają wątpliwości co do...
Inny
19.05.2010
BHP
Rozpoznając zagadnienia prawne przedstawione przez sąd II instancji, Sąd Najwyższy został...
Inny
19.05.2010
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski