W niedzielę, 20 lipca br. przestaną obowiązywać dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia: z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622 z późn. zm.) oraz z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 133).
Mimo iż powołane akty wykonawcze regulowały istotne zagadnienia związane m.in. z warunkami i trybem kierowania na badania lekarskie, ich przeprowadzaniem, zakresem i sposobem postępowania z dokumentacją medyczną i kwalifikacjami lekarzy do tej pory nie opublikowano w Dzienniku Ustaw regulacji, które miałyby je zastąpić.
Na stronie Ministerstwa Zdrowia znaleźć można jedynie ich projekty z adnotacją o przekazaniu do uzgodnień wewnętrznych.
Utrata mocy rozporządzeń związana jest z nadejściem 18-miesięcznego terminu przewidzianego w art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 600).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.