Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych - dalej r.b.h.p.t. nie precyzuje maksymalnej masy ładunku, jaką pracownik może być obciążony podczas wykonywania pracy polegającej na pchaniu środka transportowego – zbiornika mobilnego wyposażonego w kółka.
Pchanie zbiornika mobilnego wyposażonego w kółkach można potraktować jako przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków wskazanych w rozdziale 6 r.b.h.p.t.
Zgodnie z § 21 ust. 1 r.b.h.p.t. dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:
1. 350 kg - na wózku 2-kołowym,
2. 450 kg - na wózku 3- lub 4-kołowym.

Zobacz także: Masa ładunku na wózku 6-kołowym nie może przekraczać 450 kg>>

Pracownikowi przy ręcznych pracach transportowych, do których można zaliczyć także przewożenie zbiornika mobilnego wyposażonego w kółka, nie powinno zlecać się wykonywania prac związanych z przewożeniem towarów powyżej określonych w r.b.h.p.t. normatywów.
Według aktualnego brzmienia r.b.h.pt. dopuszczalna masa ładunku przewożonego na wózku 3- lub 4-kołowym nie powinna przekraczać 450 kg.
Normatywy wskazane w r.b.h.p.t. są odniesione do rodzaju środka transportowego wraz z przewożonym towarem, nie zaś do jednego pracownika. W związku z powyższym nie ma znaczenia, ilu pracowników przemieszcza ładunek na wózku. Ważna jest dopuszczalna masa przewożonego ładunku na wózku.
Pracodawca, aby spełnić wymagania r.b.h.p.t., zamiast pozwalać pracownikom w sposób ręczny przewozić zbiornik mobilny wyposażony w kółka, powinien zapewnić do przewozu ciężarów o masie przewyższającej 450 kg elektryczny środek transportowy do transportu poziomego.

Zobacz także: Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie>>

Zobacz także: W jakie dokumenty powinny być zaopatrzone montowane w magazynie regały wysokiego składowania?>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.