Masa ładunku na wózku 6-kołowym nie może przekraczać 450 kg

Jakie wymagania obowiązują przy ręcznym przemieszczaniu ładunków na wózkach 6-kołowych? Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) - dalej r.r.p.t. pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca jest obowiązany organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie bhp.ABC.com.pl >>>

Już za tydzień kolejny artykuł na ten temat: Ręczny transport materiałów żrących i trujących powinien ograniczać te zagrożenia

Data publikacji: 13 sierpnia 2014 r.