Prawo.pl
Tylko 35 proc. przedsiębiorców, którzy wiedzą czym są układy zbiorowe pracy, chciałoby wprowadzić je w swojej firmie, 60 proc. jest przeciwnego zdania, a 5 proc. nie wypowiedziało się w tej sprawie – wynika z lipcowego badania, które na zlecenie Lewiatana przeprowadził CBM Indicator.
Grażyna J. Leśniak
09.08.2023
Prawo pracy

"Covidowe" orzeczenia o niepełnosprawności będą stopniowo traciły ważność

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo Niepełnosprawność
Niektóre orzeczenia o niepełnosprawności, przedłużane automatycznie podczas pandemii, stracą ważność z końcem tego roku, a niektóre w 2024 r. Z przepisów wynika, że karty parkingowe i świadczenia z pomocy społecznej będą przyznane na identyczny okres, co ważność orzeczenia.
Beata Dązbłaż
09.08.2023
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo Niepełnosprawność
W porównaniu z poprzednim rokiem, ponownie spadła liczba kobiet zasiadających w szeroko rozumianym zarządzie firmy. Coraz mniej licznie reprezentowani są również obcokrajowcy i osoby dojrzałe. Jedynie udział osób młodych nieznacznie wzrósł - ale zaledwie o jeden procent. Wynika to z najnowszej edycji raportu Grant Thornton „Biznes otwarty na każdego”.
Inga Stawicka
09.08.2023
Rynek Spółki
W marcu 2023 r. emerytury i renty w ZUS pobierało 7 890,4 tys. świadczeniobiorców. Najwięcej z nich, czyli 77,8 proc., pobierało emeryturę. Rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierało 7,2 proc., a rentę rodzinną - 15,1 proc. osób – podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Największy odsetek emerytur - 13,8 proc. - to emerytury w przedziale wysokości od 2 200,01 zł do 2 600 zł.
Grażyna J. Leśniak
09.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Zabezpieczanie pielgrzymek papieskich i „opieka” nad kościołem i duchownymi przez byłych funkcjonariuszy służb specjalnych PRL działa na korzyść i na niekorzyść. W sądach szczecińskich jest okolicznością obciążającą, zaś w łódzkich – przeciwnie. Sądy wnikliwie badają funkcjonariuszy z Departamentu IV MSW, który zajmował się "wrogą działalnością kościoła". Żądają od IPN przeprowadzenia kwerendy, w jakich akcjach funkcjonariusz uczestniczył.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.08.2023
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty
15 września br. w samo południe ma rozpocząć się w Warszawie manifestacja pracowników sfery budżetowej, w tym m.in. pracowników sądów i prokuratur. Powód? Niezrealizowanie przez rząd postulatów dotyczących podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2023 r. o 20 proc. i o kolejne 24 proc. od 1 stycznia 2024 r. Organizują ją dwie centrale związkowe - OPZZ i Forum Związków Zawodowych.
Patrycja Rojek-Socha
09.08.2023
Aż 47 proc. badanych Polaków zmaga się z lękami, które dotyczą ich życia zawodowego, a 58 proc. uważa, że problemy natury psychicznej wpływają na ich karierę – wynika z najnowszego badania InterviewMe. Najczęstsza fobia w pracy związana jest z przemawianiem publicznym, a najczęstszy odczuwany lęk w pracy to lęk przed wpadką, popełnieniem błędu.
Grażyna J. Leśniak
08.08.2023
Prawo pracy
Obniżając wiek emerytalny w 2017 r., rząd zapomniał o niezwykle ważnym przepisie, który powoduje, że kobiety, które należały do OFE, mają ponownie przeliczane emerytury, gdy kończą 65. rok życia. Co więcej, nie było powodu, dla którego w 2014 r. nie utworzono subkont tym, które w 1999 r. nie podpisały umowy z OFE, aby i one mogły mieć przeliczoną emeryturę w wieku 65 lat. Zdaniem prawnika, jedynym wyjściem z sytuacji jest dziś umożliwienie ponownego przeliczenia tego świadczenia wszystkim kobietom, z jednoczesnym wyrównaniem wieku emerytalnego do 65 roku życia.
Grażyna J. Leśniak
08.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
60 proc. badanych Polaków uważa, że ich firma nie podejmuje działań włączających mniejszości seksualne. Polscy respondenci, którzy nie zgłosili zachowań dyskryminujących, nie zrobili tego ze strachu przed pogorszeniem swojej sytuacji (47 proc.) oraz z powodu braku wiary w jakąkolwiek zmianę i zaprzestanie takich praktyk (40 proc.) – wynika z najnowszego raportu Deloitte.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Prawo pracy
Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w lipcu br. stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5 proc. – tyle samo co przed miesiącem, a w zestawieniu z końcem lipca 2022 r. była niższa o 0,2 pkt proc. Z kolei Eurostat podał, że stopa bezrobocia w Polsce w czerwcu br. wyniosła 2,7 proc. wobec średniej unijnej wynoszącej w czerwcu br. 5,9 proc.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Rynek Prawo pracy
W II kwartale 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 105,6 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydanych zostało 6,3 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych – podał ZUS. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków w II kw. 2023 r. osiągnęła 5 491,4 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ustawa wdraża unijne przepisy i określa m.in. zasady delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium kraju, kontroli przestrzegania przepisów i kontroli drogowej oraz współpracy organów w tym zakresie. Celem ustawy jest m.in. jest ochrona polskiego rynku przewozów drogowych przed nieuczciwą konkurencją przewoźników z innych państw członkowskich oraz spoza Unii Europejskiej.
Agnieszka Matłacz
07.08.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych lub B2B nie przysługują uprawnienia rodzicielskie i dodatkowe dni wolne od pracy, jak np. zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej czy urlop opiekuńczy. Zdaniem prawników, firmy, w których większość pracowników jest tak zatrudniona, mogą mieć problemy, gdy osoby te będą chciały renegocjować umowy. O tym świadczą wątpliwości i pojawiające się pytania.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Prawo pracy
Funkcjonariusze ABW, AW, SKW, SWW i CBA nie zostali objęci przepisami, które gwarantują np. czas wolny od służby z powodu siły wyższej czy 5 dni urlopu opiekuńczego. Takie prawa przewidują dwie unijne dyrektywy dotyczące czasu pracy (m.in. work-life balance). Według KPRM, w obecnej sytuacji nie jest zasadne włączanie do ustawowych pragmatyk tych służb dodatkowych przepisów potencjalnie ograniczających możliwość pełnienia tak uwarunkowanej służby.
Grażyna J. Leśniak
07.08.2023
Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Czy 14. emeryturę otrzymują faktycznie najubożsi

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
14. emerytura nie jest świadczeniem emerytalnym. Jest to kolejne w danym roku dodatkowe świadczenie pieniężne, pozaubezpieczeniowe, o charakterze socjalnym, mające na celu poprawę sytuacji emerytów i rencistów, przede wszystkim tych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji – twierdzi MRiPS. Żeby tak jednak było, ZUS powinien sprawdzać w urzędzie skarbowym dochód osoby, której wypłaca 14-tkę, a nie samą tylko wysokość emerytury czy renty.
Grażyna J. Leśniak
05.08.2023
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W sobotę, 5 sierpnia, wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 3 lipca 2023 r, które wprowadza nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe kody będą mieli m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, który odbywają obowiązkowy staż.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2023
Ubezpieczenia społeczne
Nawet sklep internetowy może stać się cyfrową platformą pracy. O jej istnieniu nie będzie bowiem decydować sektor czy rodzaj działalności, ale sposób organizacji świadczenia usługi. To może doprowadzić do zróżnicowania sytuacji osób wykonujących tożsame usługi i zadania, bo różnie ukształtowane zostaną ich uprawnienia, w zależności od sposobu organizacji współpracy z klientem czy sposobu przekazywania rezultatów pracy. W efekcie w jednej firmie mogą być zastosowane dwa modele współpracy w różnych działach.
Grażyna J. Leśniak
04.08.2023
Rynek Prawo pracy Prawo unijne

Porozumienie ramowe dotyczące telepracowników to dobry krok

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
1 lipca 2023 roku weszło w życie porozumienie ramowe dla telepracy. Wdraża ono nowe rozwiązania dotyczące transgranicznych telepracowników, jeżeli są zatrudnieni przez pracodawcę z siedzibą w jednym kraju członkowskim Unii Europejskiej, ale pracę wykonują częściowo zdalnie z innego państwa, które jednocześnie jest ich krajem zamieszkania – pisze Barbara Kolimeczkow, doradca podatkowy.
Barbara Kolimeczkow
04.08.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Salowe i sanitariusze do końca tego roku zarobią więcej niż płacę minimalną. Tym chętniej dyrektorzy szpitali zmieniają ich stanowiska na sprzątaczki i sprzątaczy. Jednak już od stycznia 2024 r. pensja salowych i noszowych będzie niższa od minimalnego wynagrodzenie za pracę. Co zrobią pracodawcy? Nie wiadomo. Pracownicy podstawowej opieki są bezradni. Najczęściej godzą się na porozumienia zmieniające, bo ich prawo do sądu ze względu na koszty jest tylko teoretyczne.
Katarzyna Nocuń
04.08.2023
Zawody medyczne
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w jednym z niedawnych wyroków przyznał rację Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, który doszedł do wniosku, że skoro administrator nie dopełnił swoich obowiązków i nie zgłosił ryzyka naruszenia danych osobowych, to należy nałożyć na niego karę. I nie ma znaczenia to, że w późniejszym czasie zgubione dokumenty się odnalazły, bo przez pewien czas i tak pozostawały poza kontrolą.
Inga Stawicka
03.08.2023
RODO
Posłowie po cichu wydłużyli z 60 dni do 180 dni termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby. Zmiana przepisów covidowych znalazła się w ustawie o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie w tym zakresie 27 lipca.
Grażyna J. Leśniak Agnieszka Matłacz
03.08.2023
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Jest kolejna wersja projektu ustawy o sygnalistach. Według najnowszej propozycji z 12 lipca, przepisy będą miały zastosowanie również do funkcjonariuszy różnych służb oraz ich rodzin, a także do żołnierzy. Państwowa Inspekcja Pracy pozostała organem upoważnionym do przyjmowania zgłoszeń, w przypadku których zgłaszający nie może określić organu publicznego właściwego do przyjęcia zgłoszenia.
Grażyna J. Leśniak
03.08.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 roku wzrośnie dwa razy: od 1 stycznia do kwoty 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do kwoty 4300 zł. Minimalna stawka godzinowa zwiększy się natomiast z obecnych 23,50 zł do 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – do 28,10 zł. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowuje rozporządzenie w tej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
02.08.2023
Prawo pracy
Uczestnik pracowniczych planów kapitałowych (PPK) może wskazać instytucji finansowej, prowadzącej jego rachunek PPK, osoby, które - po jego śmierci - otrzymają oszczędności z jego rachunku. Aby taka osoba otrzymała środki, wystarczy przedłożenie aktu zgonu uczestnika. Wskazanie przez uczestnika PPK osoby uprawnionej staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed uczestnikiem PPK.
Anna Puszkarska
02.08.2023
Domowe finanse Prawo pracy PPK
Przeciążenie obowiązkami, wynagrodzenia nieadekwatne do wykonywanej pracy oraz presja czasu sprawiają, że pracownicy rezygnują z pracy w jednostkach nadzoru budowlanego. W ocenie NIK do powstania nieprawidłowości w istotnym stopniu przyczyniły się braki kadrowe, w szczególności dotyczące osób z uprawnieniami budowlanymi. Izba skontrolowała dolnośląskie jednostki nadzoru budowlanego.
Maria Dec-Kiełb
01.08.2023
Administracja publiczna Budownictwo
Wygaszanie zatrudnienia z mocy ustawy, choć budzące poważne wątpliwości na gruncie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, jest sposobem władzy na pozbywanie się z administracji publicznej osób m.in. chronionych kodeksem pracy, bo w wieku przedemerytalnym. Ci, którzy swoich praw dochodzą przed sądami, walczą o nie latami. Rosną też koszty, jakie społeczeństwo płaci za te „reformy”.
Grażyna J. Leśniak
01.08.2023
Administracja publiczna Prawo pracy
Firmy zastanawiają się nad konsekwencjami nowych przepisów, które pozwolą sądowi, na wniosek pracownika, zobowiązać pracodawcę do dalszego zatrudnienia pracownika, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zwłaszcza, gdy po paru latach zwolnienie pracownika okaże się uzasadnione. Zdaniem prawników, wyrok oddalający powództwo nie uzasadnia odpowiedzialności Skarbu Państwa.
Grażyna J. Leśniak
31.07.2023
Prawo pracy
Odległość linii elektroenergetycznych od budynków i dróg wyznaczają normy oraz obowiązujące przepisy. Wpływ mają również inne czynniki: izolacja przewodów, maksymalna temperatura przewodu, obciążenie oblodzeniem ale też konstrukcja danego budynku czy warunki lokalne.
Kazimierz Kościukiewicz Marek Sondej
29.07.2023
Administracja publiczna Budownictwo
Pracodawca ma współdziałać z zakładową organizacją związkową jedynie przy ustalaniu, czy sporządzać plan urlopów, czy też nie. Jeżeli w zakładzie pracy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, to powinny one przedstawić pracodawcy wspólnie uzgodnione stanowisko. Wyrażenie w nim woli sporządzenia planu urlopów oznacza, że pracodawca powinien go przygotować zgodnie z kodeksem pracy. Nie musi jednak ustalać jego treści w porozumieniu z organizacjami związkowymi.
Grażyna J. Leśniak
29.07.2023
Prawo pracy
W 2022 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 73,4 roku, natomiast kobiet - 81,1 roku. W porównaniu z rokiem 2021, trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,7 i 1,4 roku. Jednak dla obu płci jest ciągle niższe o 0,7 r. niż było przed pandemią COVID, czyli w 2019 r. – podał w piątek GUS.
Grażyna J. Leśniak
28.07.2023
Rynek Prawo pracy