Osoby, które zamierzają starać się o przyznanie emerytury pomostowej, będą mogły wnioskować o ten rodzaj świadczenia jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy – przewiduje ustawa, którą w środę, 9 marca, uchwalił Sejm. Zmiana przepisów ma uchronić osoby wnioskujące przed utratą pracy, gdyby okazało się, że nie spełnia niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2022
Emerytury i renty Prawo pracy
Pierwsze zwaloryzowane w marcu 2022 roku świadczenia, m.in. emerytury i renty, trafiły na konta świadczeniobiorców – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwiększenie świadczeń brutto o 7 proc. oznacza wzrost wydatków na świadczenia o około 14,7 mld zł.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Coraz więcej cudzoziemców pracujących w Polsce pyta o możliwość pracy zdalnej z uwagi na chęć powrotu do swojej ojczyzny. Zdaniem prawników i analityków rynku pracy, pracodawcy powinni zacząć badać rynki w innych państwach, analizować przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe tam obowiązujące i możliwości, na jakich praca zdalna może być wykonywana, o ile nie chcą stracić pracowników.
Grażyna J. Leśniak
09.03.2022
Prawo pracy Prawo unijne
W Polsce już pracuje 600 lekarzy z Ukrainy, ale będzie mogło więcej. Ich pomoc jest bardzo potrzebna, bo nasz system ochrony zdrowia już od lat boryka się z niedoborem medyków, a pacjentów przybędzie. Ale specustawa dotycząca legalizacji w Polsce obywateli z Ukrainy nie rozwiązuje dobrze wszystkich problemów. Z jednej strony zwalnia ich z obowiązku znajomości języka polskiego, z drugiej nie zobowiązuje do jego nauki.
Jolanta Ojczyk
09.03.2022
Zawody medyczne Ukraina
Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że wielu polskich pracodawców zdecydowało się wesprzeć finansowo zatrudnianych przez siebie Ukraińców. Wypłacają im zapomogi finansowe, które mają przynajmniej częściowo pomóc w tym trudnym czasie. Mają jednak wątpliwości, jak tę pomoc traktować. Dotyczą one wykazywania przychodu do opodatkowania u pracowników, ale też firmowych kosztów podatkowych.
Krzysztof Koślicki
09.03.2022
PIT Rachunkowość Ukraina
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT. Chodzi w niej m.in. o rozliczanie i pobór zaliczek na PIT i funduszy tworzonych przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Ustawa obniża przy okazji podatek od wydobywania miedzi, który płaci KGHM oraz zapewnia środki dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zakładowych funduszy aktywności.
Krzysztof Koślicki Krzysztof Sobczak
08.03.2022
PIT Polski Ład
Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, pytanie, kiedy wróci do pracy, czy kiedy skończy się choroba, jest pośrednio pytaniem o stan zdrowia. Prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego - wyjaśnia Grzegorz Łyjak, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych.
Grzegorz Łyjak
08.03.2022
Prawo pracy RODO
W przypadku delegowania pracowników sąd krajowy powinien upewnić się, że kary za naruszenie obowiązków administracyjnych są proporcjonalne – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według TSUE, sąd krajowy może stosować krajowy system sankcji niezgodny z dyrektywą w sprawie delegowania pracowników, o ile zagwarantuje on proporcjonalność kar.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2022
Prawo pracy Prawo unijne
W 2020 roku kobiety stanowiły zaledwie 14 proc. pracowników w branży IT. Nie jest to zaskakujące, ponieważ jedynie 15 proc. studentów kierunków informatycznych to kobiety. Tymczasem już teraz brakuje nam 250-300 tys. specjalistów. Cieszą aktywne działania podejmowane przez wiele firm mające na celu zwiększanie szans i udziału kobiet w branży IT – podkreśla Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2022
Rynek Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Jednym z powodów, dla których dyskryminacja kobiet jest wciąż obecna w życiu wielu z nas, są utrwalone w społeczeństwie stereotypy związane z płcią – wynika z badań, jakie przeprowadził Kantar w listopadzie 2021 r. na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na temat świadomości prawnej w kontekście równego traktowania oraz analizy znaczenia łączenia ról rodzinnych i zawodowych dla osiągnięcia rzeczywistej równości płci.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2022
Rynek Prawo pracy
Większość rodziców pracujących w krajach Unii Europejskiej uprawnionych do pobierania świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ otrzymała należne wsparcie z opóźnieniem, w skrajnych przypadkach sięgającym nawet 3,5 roku. Na 30 czerwca 2021 r. skontrolowane urzędy nie rozpatrzyły łącznie ponad 61 tys. wniosków, z czego w niemal 59 tys. spraw nie podjęto żadnych czynności – wynika z raportu NIK.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse

Renty rodzinne - nowe kwoty od 1 marca

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Renta rodzinna po śmierci bliskiej osoby przysługuje uprawnionym ustawowo członkom rodziny – nie każdy jednak będzie mógł ją otrzymać. Ma ona przede wszystkim zrekompensować utracone środki utrzymania w wyniku śmierci bliskiego. Od 1 marca 2022 r. zmieniły się także limity dorabiania do renty rodzinnej oraz sama jej wysokość w wyniku corocznej waloryzacji. Wyjaśniamy, kto i w jaki sposób może starać się o rentę rodzinną.
Beata Dązbłaż
08.03.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Są zdolne, specjalizują się w kilku obszarach prawa, znają biegle języki obce, działają chętnie pro bono - polskie prawniczki mimo tego nadal zmagają się ze szklanym sufitem, mają niższe wynagrodzenia, rzadziej awansują, doznają mobbingu i molestowania. Aż 85 proc. przyznaje, że doświadczyło pomniejszania swoich kompetencji ze względu na płeć - wynika z raportu "Sytuacja kobiet w branży usług prawnych".
Patrycja Rojek-Socha
08.03.2022
Prawnicy Rynek
W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tak jak pisaliśmy w Prawo.pl, zakłada on, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także Funduszu Solidarnościowego, będą mogły być przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy legalnie będą przebywać w Polsce po 24 lutego br. Z PFRON ma być 130 milionów złotych.
Beata Dązbłaż
07.03.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Docenienie przez pracodawcę jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających poczucie satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych. Jak wynika z raportu firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, 58 proc. ankietowanych Polaków czuje się docenianych przez swojego pracodawcę.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2022
Prawo pracy
Stopa bezrobocia w Polsce, w lutym 2022 roku, wyniosła 5,5 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu ze styczniem br. pozostaje bez zmian. O 4,3 tys. spadła natomiast liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W lutym br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 116,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2022
Rynek Prawo pracy
Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za pracownicze plany kapitałowe, wysyła listy do osób prywatnych, które w swoich domach legalnie zatrudniają nianie albo pomoce domowe. Pyta, dlaczego nie zawarły umów o PPK i nie odprowadzają składek. Tymczasem, takie działanie nie ma żadnego poparcia w obowiązujących przepisach. Można uwolnić się od takiej korespondencji w przyszłości, składając odpowiednie oświadczenie do PFR.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
07.03.2022
Domowe finanse PPK
Rząd zapowiada ułatwienia w zatrudnianiu uciekających z Ukrainy, ale jednocześnie chce, by minister rodziny i polityki społecznej mógł w rozporządzeniu określić liczbę takich osób, którym dany pracodawca będzie mógł powierzyć wykonywanie pracy. Parytet ma być ustalany w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych. Ma to być mechanizm zabezpieczający lokalne rynki pracy przed zastępowaniem Polaków tańszymi Ukraińcami.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2022
Prawo pracy Ukraina

Włodzimierz Albin: Porównujmy systemy prawa, ale uczciwie

Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Osoby korzystające z systemów informacji prawnej takich jak LEX, muszą mieć możliwość porównania ich z innymi ofertami. Dlatego „zmierzyliśmy” LEXa – jego zawartość i funkcjonalności zostały precyzyjnie zdefiniowane, policzone i przedstawione na tle konkurencyjnych narzędzi. Tak powstał Standard LEX - pisze Włodzimierz Albin, prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska.
Włodzimierz Albin
07.03.2022
Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W pracy zdalnej pracodawcom trudno dbać o równowagę między pracą a życiem rodzinnym swoich pracowników. Chodzi zarówno o to, że w pandemii niektórzy pracują ponad miarę, ale i fakt, że inni mają dodatkowe aktywności, które skracają czas na wypoczynek po pracy. Ale nawet gdy pracownik prowadzi "dodatkowy biznes", nie można go zwolnić, gdy wywiązuje się z zadań i nie jest to działalność konkurencyjna.
Grażyna J. Leśniak
05.03.2022
Prawo pracy
Polski rząd postanowił wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe paliw – poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury. Odstępstwa, związane z brakiem kierowców, będą obowiązywać od 4 marca do 2 kwietnia 2022 roku.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy
Według wstępnych danych, w ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 55 tys. kontroli u pracodawców. To o około 1,5 proc. mniej niż w 2020 r. i o ponad 24 proc. mniej niż w 2019 roku. Stwierdzono ponad 613 tys. naruszeń, czyli o prawie 11 proc. więcej niż w 2020 r., ale o ponad 28 proc. mniej niż w 2019 roku. W zgłaszanych skargach najczęściej pojawiały się kwestie dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy
Obywatele Ukrainy poza niezbędnym wsparciem w zakresie miejsca zamieszkania, wyżywienia czy opieki zdrowotnej potrzebują również dostępu do informacji o możliwości podejmowania pracy. Mogą w tym zakresie skorzystać zarówno z materiałów informacyjnych w języku ukraińskim oraz instytucji publicznych zajmujących się aktywizacją zawodową – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Osoby powyżej 35. roku życia nie mogą kandydować na aplikację sędziowską i prokuratorską Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a powyżej 40. roku - na aplikacje uzupełniające. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich to niezgodne z konstytucyjnymi zasadami równego traktowania i niedyskryminacji oraz równego dostępu do służby publicznej.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Podstawę ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do nauczycieli będących emerytami, rencistami albo nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, jest suma tych świadczeń pobieranych przez nich w ciągu roku - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Firmy muszą być gotowe na niespodziewane zmiany w funkcjonowaniu, spowodowane wojną w Ukrainie. Może się bowiem okazać, że w pracy nie pojawią się żołnierze WOT powołani do natychmiastowego stawiennictwa, i z pracodawcą skontaktują się tylko w sprawie urlopu bezpłatnego. Zdaniem prawników, dopiero wtedy pracodawca dowie się, że ma żołnierzy, bo wcześniej nie ma prawa o to pytać.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy
Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2022
Ubezpieczenia społeczne

Potrzeba sprawnej oceny kompetencji uchodźców z Ukrainy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Od wybuchu wojny w Ukrainie granice Polski przekroczyło już ponad 500 tys. uchodźców - podaje Straż Graniczna. Według różnych szacunków, docelowo może to być nawet 2-3 miliony ludzi. Zdaniem ekspertów rynku pracy, nie ma obaw, że zabraknie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski. Umiejętne zarządzanie falą uchodźców z Ukrainy, pomoże uniknąć chaosu i zmniejszy koszty obsługi migrantów.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
W związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku, wielu pracowników stanęło przed dylematem, czy składać do pracodawcy formularz PIT-2 oraz oświadczenie o rezygnacji z „ulgi dla klasy średniej”. Uporządkujmy zatem stan wiedzy w tej sprawie, by ułatwić podjęcie najkorzystniejszej decyzji.
Aneta Jurkiewicz
03.03.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład

Certyfikat rezydencji podnosi koszty zatrudnienia Ukraińców

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
Zniesienie czasowego obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji przez ukraińskich uchodźców obniżyłoby ekonomiczny koszt zawierania umów zleceń, które są dogodną formą współpracy w takich sytuacjach. Obecnie zleceniodawca musi pobierać 20-procentowy podatek dochodowy od wypłaconych kwot obywatelom Ukrainy, którzy nie posiadają takiego certyfikatu. A w czasie wojny będzie on trudny do uzyskania.
Wiesława Moczydłowska
03.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski