Prawo.pl
Moje dotychczasowe doświadczenia ze 100-proc. płatnym wynagrodzeniem chorobowym pozwalają zakładać, że w myśl planowanych, nowych przepisów, gdy ZUS zacznie płacić zasiłki chorobowe od pierwszego dnia choroby i jednocześnie podniesione zostanie z obecnych 80 do 100 proc. wynagrodzenie za czas choroby, nastąpi lawinowy wzrost zwolnień chorobowych – pisze Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy.
Mikołaj Zając
27.03.2024
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Uwzględniając aktualne możliwości techniczne, obowiązek ten może zostać zrealizowany za pośrednictwem intranetu. Tak orzekł Sąd Najwyższy.
Dorian Lesner
27.03.2024
Prawo pracy
Większość firm nie posiada dokumentu polityki różnorodności, w tym dotyczącej osób z niepełnosprawnościami, a część z tych, które go mają, w ogóle o nim nie komunikują. Tylko 9 na 300 pracodawców monitorowało wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Większość firm wyrażała chęć zmiany w tym obszarze tylko deklaratywnie – nie wiedząc, jak konkretnie te zmiany wprowadzić i jak zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. To niektóre wnioski z najnowszego badania Fundacji Aktywizacja.
Beata Dązbłaż
26.03.2024
Prawo pracy Compliance Rynek pracy

Rząd chce dofinansować zadania samorządu dotyczące wspierania rodzin i pieczy zastępczej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne Domowe finanse
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przedłożony przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd planuje zwiększyć kwotę środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań samorządu, które dotyczą wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2024
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Finanse publiczne Domowe finanse

Nowe tablice do wyliczania emerytury nie dla każdego

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Co do zasady nowe tablice dalszego trwania życia opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o ponowne przeliczenie świadczenia – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. We wtorek GUS opublikował najnowsze tablice dalszego średniego trwania życia.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2024
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

OPZZ przeciwne zmianom w składce zdrowotnej

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Polski Ład
OPZZ skierowało do ministra zdrowia i ministra finansów stanowisko w sprawie rządowej propozycji zmian finasowania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednoznacznie negatywnie oceniając rządową propozycję. Związkowcy zaapelowali do rządu o wycofanie się z tej propozycji i rozpoczęcie debaty publicznej na temat systemowych zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2024
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Opieka zdrowotna Polski Ład
Kobiety, które zdecydują się przejść na emeryturę z chwilą ukończenia 60 roku życia, będą miały przed sobą średnio 264,2 miesiące dalszego trwania życia. To o 9,9 miesięcy dłużej niż w 2023 r. Dalsze dłuższe średnie trwanie życie czeka też mężczyzn. Ci, którzy zakończą swoją aktywność zawodową z chwilą ukończenia 65 roku życia, będą mieli przed sobą 218,9 miesiąca. To o 8,9 miesiąca dłużej niż przed rokiem. Ale to też oznacza niższe emerytury, które na tej podstawie wyliczy im ZUS.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2024
Domowe finanse Emerytury i renty
Jawność wynagrodzeń występuje w zaledwie 23 proc. organizacji działających w Polsce. Takie wnioski płyną z raportu Hays oraz kancelarii Baker McKenzie. Mimo że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy dostrzegają sens ujawniania płac, to wiele organizacji w Polsce nie jest gotowych na taki krok. Tymczasem już w 2026 roku w życie wejdą nowe przepisy, które będą nakładały na pracodawców nowe obowiązki związane z transparentnością wynagrodzeń.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2024
Prawo pracy Finanse Rynek pracy

Od marca wyższa matczyna emerytura

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od marca wzrosła wysokość Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego – Mama 4 plus. Maksymalna kwota matczynej emerytury to 1780,96 zł brutto. Ze świadczenia korzystają głównie matki, ale w wyjątkowych sytuacjach pieniądze mogą otrzymać także ojcowie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2024
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Posłowie Polski 2050-Trzeciej Drogi chcą zwiększenia liczby niedziel handlowych oraz rozszerzenia uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w niedzielę. Pracownicy mieliby otrzymywać 200 proc. wynagrodzenia za pracę w niedzielę oraz mieć prawo do dnia wolnego od pracy w inny dzień oraz co najmniej dwóch niedziel w miesiącu kalendarzowym. Zdaniem prawników, to będzie decyzja polityczna. Związkowcy postulują zmiany w Kodeksie pracy, które obejmą wszystkich pracujących w niedziele i zapewnią im wyższe pensje.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2024
Prawo pracy
Najbogatszych nie stać na opłacenie terapii genowych, a leczenie raka innowacyjnymi metodami jest poza zasięgiem klasy średniej. Dostęp do nich jest możliwy tylko w publicznym systemie, który działa na zasadzie solidarności. Rząd przyznając ulgę przedsiębiorcom i opierając finansowanie na pracownikach najemnych, solidarność tę rażąco narusza – przekonują eksperci. Przewidują, że w efekcie publiczny system może stać się jeszcze mniej wydolny i pogłębi komercjalizację leczenia.  
Katarzyna Nocuń
26.03.2024
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Przynajmniej raz w roku, rada gminy będzie rozpatrywać informacje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stanie przygotowań gminy do realizacji zadań ochrony ludności. Będzie musiała też zaplanować w budżecie gminy środki niezbędne do realizacji tych zadań. Na starostów spadnie obowiązek współfinansowania utrzymania, modernizacji i budowy obiektów przeznaczonych do ochrony ludności, w tym ukryć i schronów - wynika z założeń ustawy o ochronie ludności.
Robert Horbaczewski
26.03.2024
Samorząd terytorialny
Z inicjatywy Federacji Przedsiębiorców Polskich w Radzie Dialogu Społecznego podjęto prace nad uchwałą partnerów społecznych, która może doprowadzić do zwaloryzowania kwot dofinansowań wynagrodzeń osób niepełnosprawnych o wskaźniki wzrostu minimalnego wynagrodzenia na rok 2024 r., czyli o 19,4 procent - poinformowała FPP w poniedziałek.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2024
Prawo pracy Finanse Niepełnosprawność
Aż 88 proc. firm, które wdrożyło pracę zdalną, wybrało model hybrydowy. Najwięcej, bo aż 77 proc. precyzyjnie określa zasady stacjonarnej obecności w biurze. Najczęściej (46 proc.) pracownicy są do niej zobligowani przez przynajmniej trzy dni w tygodniu – wynika z badania EY. Bez wątpienia rodzime firmy bardzo poważnie podchodzą do kwestii proceduralnych, gdyż aż 89 proc. wdrożyło odpowiednie regulacje w postaci regulaminu.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2024
Prawo pracy
Połączenie świąt z urlopem daje często możliwość uzyskania długiego wolnego, przy niekiedy małym wykorzystaniu urlop wypoczynkowego. Szczególnie jest to widoczne wówczas, gdy w tygodniu pracy przypadają dwa święta, jak w maju 2024 r. Skutkuje to tym, że często powstaje wzmożone zainteresowanie pracowników urlopami w tych okresach. Również dla części pracodawców, ze względu na zmniejszenie zapotrzebowaniem na pracę w tym okresie, przydatne może być to, by pracownicy wzięli wolne. Więcej piszemy w Legal Alert.
Marek Rotkiewicz
25.03.2024
Prawo pracy

Są założenia do projektu ustawy o bonie senioralnym

Samorząd terytorialny Prawo pracy Finanse Rynek pracy
Osoby, które ukończyły 75. rok życia, których potrzeby w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego można określić, a które to potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez ich rodzinę, będą miały prawo do bonu senioralnego. Osobą uprawnioną do pozyskania usług na rzecz osoby starszej będzie jej zstępny. Miesięczna wartość bonu może wynosić maksymalnie 2150 zł, co odpowiada 50 proc. wynagrodzenia minimalnego w II połowie 2024 r. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę czy też inne prawne środki płatnicze lub inne środki wymiany.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2024
Samorząd terytorialny Prawo pracy Finanse Rynek pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy, który podwyższy kwotę zasiłku pogrzebowego z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. złotych. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji w marcu, o wskaźnik inflacji ogółem, publikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Zdaniem prawników, dobrze, że zasiłek ten ulegnie podwyższeniu, bo jego wysokość nie była zmieniana od 2011 roku.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2024
Ubezpieczenia społeczne Finanse
Rząd chce, by waloryzacja rent i emerytur odbywała się raz w roku, gdy inflacja w pierwszym półroczu nie przekroczy 5 proc. Wówczas będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady rocznej waloryzacji świadczeń. Dodatkowa waloryzacja w roku będzie natomiast możliwa, gdy inflacja w pierwszym półroczu wzrośnie powyżej 5 proc. W takim przypadku przeprowadzona zostanie zarówno waloryzacja roczna, jak i dodatkowa waloryzacja świadczeń.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2024
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Prawo komunikacji elektronicznej, przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji, powinno ściśle implementować przepisy zawarte w Europejskim kodeksie łączności elektronicznej (EKŁE) - uważa Konfederacja Lewiatan. W stanowisku przekazanym w ramach opiniowania wskazuje, że choć nowy projekt pozbawiono najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań, niektóre propozycje nadal wymagają zmian.
Inga Stawicka
22.03.2024
Prawo gospodarcze Prawo unijne

Pierwsze trzynastki jeszcze przed Wielkanocą

Domowe finanse Emerytury i renty
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty tzw. trzynastych emerytur. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek. To oznacza, że pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą. Osoby, które świadczenia pobierają 1, 6 i 20 kwietnia – otrzymają je odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia - poinformował w piątek ZUS.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2024
Domowe finanse Emerytury i renty

Rząd nie powiedział ostatniego słowa w sprawie składki zdrowotnej

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Przedstawione w czwartek przez resorty finansów i zdrowia nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców, jakie miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., wzbudziły spore emocje. Teraz okazuje się, że nie były one konsultowane w łonie koalicji rządzącej i że są to „tylko założenia”. Także prawnicy są nimi rozczarowani. Jedni dlatego, że rząd nie chce wrócić do składki zryczałtowanej w wersji sprzed Polskiego Ładu, a inni – że idąc dalej, nie zaproponował takich samych zasad… dla wszystkich pracowników.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2024
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Do 27 marca 2024 roku płatnicy składek mają czas na złożenie wniosku do ZUS na dofinansowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednorazowo można uzyskać nawet 300 tys. zł wsparcia. Maksymalna wartość dopłaty nie może wynieść więcej niż 80 proc. wartości projektu. Dofinansowaniu będą podlegały działania, które np. zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2024
Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy
Najnowszy projekt ustawy implementującej dyrektywę 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej dowodzi, że ustawodawca wsłuchał się i uwzględnił opinie społeczne pochodzące od środowisk zaangażowanych w problematykę sygnalistów. Dziś można postawić tezę, iż jesteśmy coraz bliżej uregulowania tematyki sygnalistów – pisze radczyni prawna Marzena Rosler-Borakiewicz.
Marzena Rosler-Borakiewicz
22.03.2024
Prawo pracy Prawo unijne
Do umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progu unijnego. W takim przypadku umowa o zarządzanie PPK może zostać zawarta na czas nieoznaczony. Umowa o zarządzanie PPK, do której ma zastosowanie PZP, nie może zostać zawarta na czas nieoznaczony. W takim przypadku zamawiający musi zawrzeć umowę na czas oznaczony. Należy wówczas ustalić, jaki to ma być okres i oszacować wartość zamówienia dla tego okresu.
Anna Puszkarska
22.03.2024
Zamówienia publiczne Prawo pracy PPK

Sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy. Powinniśmy być na to przygotowani

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Rynek pracy
Cyberbezpieczeństwo i związana z tym ochrona danych obywateli, to główny temat konferencji, zorganizowanej w czwartek w Centrali ZUS. Była to już II edycja konferencji „EMC – Cyfrowe wyzwania”. Uwaga uczestników koncentrowała się również na wykorzystywaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w usługach publicznych oraz wyzwaniach wynikających z najnowszych zmian technologicznych dla zabezpieczenia społecznego.
Grażyna J. Leśniak
21.03.2024
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Rynek pracy

MF i MZ mają propozycję reformy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Minister zdrowia Izabela Leszczyna oraz Andrzej Domański, minister finansów, przedstawili w czwartek szczegóły reformy składki zdrowotnej. Na zmianach ma skorzystać 93 proc. przedsiębiorców, a koszty reformy szacowane są na 4-5 mld złotych. Przedsiębiorca z dochodem w wysokości 10 tys. zł, zyska 590 zł – podała Kancelaria Premiera. Zmiany mają wejść w życie od 2025 roku.
Grażyna J. Leśniak
21.03.2024
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
13 marca br. w Parlamencie Europejskim zatwierdzono przyjęcie Aktu o Sztucznej Inteligencji (AI Act). Oznacza to, że już wkrótce firmy będą musiały przygotowywać się na wdrożenie nowych regulacji. Jak wynika z raportu KPMG, wśród kluczowych działań krótkoterminowych organizacje powinny postawić na odpowiednie zarządzanie, polegające na kształtowaniu polityki firmy zgodnie z kategoryzacją ryzyka związanego z AI.
Inga Stawicka
21.03.2024
Nowe technologie Prawo unijne
Nieco ponad 8 miesięcy ma Polska na wdrożenie dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uchyla się od odpowiedzi, czy przy ustalaniu adekwatnej płacy minimalnej w Polsce wprowadzi dodatkowe kryteria, ponad te określone w dyrektywie. Zdaniem ekspertów, obecny mechanizm jej ustalania nie przystaje do rzeczywistości gospodarczej i naszego rynku pracy - wymaga zmiany. Wdrożenie dyrektywy jest ku temu dobrą okazją.
Grażyna J. Leśniak
21.03.2024
Prawo pracy Finanse Prawo unijne

Polacy coraz aktywniej poszukują pracy

Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy
Aż 27 proc. Polaków deklaruje, że po raz ostatni zmienili pracę ponad 10 lat temu. Jednocześnie 20 proc. badanych dokonało zmiany pracy na przestrzeni ostatniego roku, a na rynku sukcesywnie wzrasta stopień mobilności zawodowej Polaków. O ile jeszcze w pierwszych miesiącach 2023 roku 41 proc. badanych deklarowało, że poszukują nowej pracy lub planują w najbliższym czasie zmienić obecną, o tyle teraz ta liczba wzrosła do 44 proc. Wzrasta też odsetek pracowników otwartych na otrzymanie ciekawej oferty pracy.
Grażyna J. Leśniak
20.03.2024
Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy

ZUS nie będzie pracował w piątek, 29 marca

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte w piątek, 29 marca 2024 roku. Tego dnia nie będzie też możliwości konsultacji z pracownikami infolinii ZUS – poinformował w środę Zakład. Ci, którzy chcą swoje sprawy załatwić w ZUS osobiście jeszcze w marcu, powinni to zrobić do czwartku, 28 marca.
Grażyna J. Leśniak
20.03.2024
Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne