Na koniec 2020 roku stopa zastąpienia, czyli stosunek między średnim wynagrodzeniem a przeciętną nowo przyznawaną emeryturą, spadła do 42,4 proc. – alarmują eksperci Instytutu Emerytalnego. Prognozują, że w najbliższych latach wysokość nowo przyznanych świadczeń dla osób odchodzących z rynku pracy będzie często wynosiła poniżej 40 proc. ostatniego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
12.02.2021
Domowe finanse Emerytury i renty

Ponad 68 tys. osób z rocznika 1953 otrzymało wyrównanie emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczył już ponad 100 tys. emerytur osób z rocznika 1953. Wyrównanie emerytury otrzymało 68,2 tys. osób. Emerytura osób urodzonych w 1953 r. wzrosła przeciętnie o 260 zł, a łączna kwota wyrównania to 749 mln zł. Zdecydowana większość spraw dotyczyła kobiet - aż 96 proc.
Agnieszka Matłacz
12.02.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Podmiot zagraniczny, który nie jest w Polsce płatnikiem składek, nie ma obowiązku zgłaszać do ZUS umów o dzieło, jakie zawarł z Polakami. Także osoby wykonujące dzieło na jego zlecenie nie muszą ich raportować. Mają jedynie obowiązek zapłacić do 20. dnia następnego miesiąca zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z takiej umowy.
Grażyna J. Leśniak
12.02.2021
Prawo pracy
Czy można ukarać właściciela sklepów za prowadzenie handlu w niedziele i święta mimo zakazu, jeśli zadeklarował on przeważającą działalność inaczej niż w rzeczywistości ją wykonuje, np. deklarował handel pieczywem, a sprzedaje papierosy - odpowie Izba Karna Sądu Najwyższego. Dodatkowo SN powinien odpowiedzieć, czy jest dopuszczalne sumowanie przeważającej działalności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.02.2021
Prawo karne Prawo pracy Prawo gospodarcze
W sytuacji gdy firma nie ma możliwości ustalenia wartości pączków, które zjadł pracownik, nie musi mu doliczać z tego tytułu przychodu i pobierać podatku. Aby zjedzone ciastko było opodatkowane, pracodawca musiałby wcześniej dokładnie wiedzieć, że przykładowo Tomasz P. skonsumował pięć ciastek i w sumie kosztowały one 10 złotych. Potwierdzają to interpretacje skarbówki.
Krzysztof Koślicki
11.02.2021
PIT
Pielęgniarki i położne wymienione zostały - obok zawodowych kierowców, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych oraz spawaczy - wśród najbardziej deficytowych zawodów w Polsce. Takie dane podało w czwartek Personnel Service na podstawie Barometru Zawodów. W przypadku pielęgniarek i położnych ten deficyt ciągle rośnie.
Krzysztof Sobczak
11.02.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Osoby, których świadczenie naliczano według zarobków i stażu, ale po przejściu na emeryturę lub rentę nadal pracują, utracą prawo do podwyższenia świadczenia poprzez przeliczenie podstawy jego wymiaru. Nie będzie też można wydłużyć stażu okresami nieskładkowymi. Ponadto emeryturę będzie można przeliczać raz na rok, a nie jak obecnie - co kwartał. Zdaniem ekspertów, to nie jest wyrównywanie systemów, lecz ograniczanie wydatków na emerytury.
Grażyna J. Leśniak
11.02.2021
Domowe finanse Emerytury i renty
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym na specjalizacje lekarskie zostanie przyznanych 1959 rezydentur. Najwięcej miejsc przyznano na specjalizacje: anestezjologia i intensywna terapia (213), choroby wewnętrzne (123), choroby zakaźne (115), chirurgia ogólna (115) medycyna ratunkowa (109) i medycyna rodzinna (104).
Krzysztof Sobczak
10.02.2021
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Katarzynę Łażewską-Hrycko na urząd Głównego Inspektora Pracy. Zastąpi ona na tym stanowisku zmarłego na początku tego roku Andrzeja Kwalińskiego. W uroczystości uczestniczyli Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu i poseł Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2021
Prawo pracy BHP
Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała, że w 2021 roku planuje przeprowadzić 52 tys. kontroli weryfikujących głównie przestrzeganie przepisów tarcz antykryzysowych w zakresie ochrony miejsc pracy, ale również poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19. Przygotowując się na nie pracodawcy powinni dokonać przeglądu m.in. instrukcji i procedur, oceny ryzyka zawodowego
Grażyna J. Leśniak
10.02.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Który dzień jest następnym dniem wolnym od pracy, jeśli krwiodawca oddał w piątek krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 - sobota czy poniedziałek? Prawnicy wskazują, że istnieje ryzyko nadużywania tego przepisu - może dojść do sytuacji, w której pracownicy będą żądać zarówno dnia wolnego, jak i podwójnego wynagrodzenia.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
W 2021 roku emerytury i renty będą waloryzowane nowym wskaźnikiem - 104,24 proc. Przyjęty przez rząd nowy wskaźnik waloryzacji jest wyższy niż zakładano wcześniej. Oznacza to dodatkowy koszt dla budżetu państwa w wysokości 1 mld zł - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2021
Emerytury i renty
Na koniec 2020 roku zaległości alimenciarzy wynosiły od ponad 11,2 mld zł do przeszło 12,9 mld zł – wynika z analizy danych pochodzących z trzech największych rejestrów długów. Średnie zadłużenie przekroczyło już 42 tys. zł. Tylko w ciągu ostatniego roku wzrosło o 1,5-2 tys. zł. Rekordzista z województwa śląskiego ma do uregulowania blisko 800 tys. zł. Zdecydowana większość dłużników to mężczyźni.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2021
Prawo rodzinne Prawo pracy Koronawirus a prawo

COVID-19 może być chorobą zawodową

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
COVID-19 jako choroba zakaźna może być, według Ministerstwa Zdrowia, chorobą zawodową. A ponieważ obowiązkiem pracodawców jest zapobieganie zachorowaniom, w ramach działań profilaktycznych firma może zorganizować badania przesiewowe lub punkt szczepień w swojej siedzibie – twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Z tworzenia pracowniczych planów kapitałowych zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy, u których wszystkie osoby zatrudnione nie są zainteresowane oszczędzaniem w PPK. Jeśli jednak choć jedna z nich będzie chciała być uczestnikiem tego programu, przedsiębiorca będzie musiał jej to umożliwić.
Małgorzata Jankowska
09.02.2021
Domowe finanse Emerytury i renty PPK

ZUS: 341 tys. osób korzysta z Małego ZUS Plus

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku korzystają z ulgi uprawniającej do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. Małego ZUS Plus, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin ten mija 10 i 15 lutego - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Bezprecedensowe środki zastosowane dla ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 zmusiły firmy do szerszego zastosowania rozwiązań cyfrowych. Ponad 80 proc. respondentów w Europie deklaruje, że przestawienie się na pracę zdalną było dla nich łatwe lub bardzo łatwe. Nad Wisłą dużą rolę w dostosowaniu się do nowych realiów odegrało zaufanie współpracowników.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Przedsiębiorca, który po raz pierwszy zatrudnia osobę niepełnosprawną, może mieć kilka wątpliwości – choćby odnośnie tego, jak ma wyglądać procedura wdrożenia jej do zespołu. Tymczasem taki pracownik podlega w większości przypadków tym samym zasadom pracy, co inni członkowie.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2021
Prawo pracy BHP HR
Ta sama umowa bywa umową o dzieło albo zlecenia, w zależności od tego czy patrzy na nią cywilista, czy ZUS. Wyroki SN i sądów powszechnych stają się karykaturalne - wskazują prawnicy. Dochodzi do tego, że ułożenie kostki brukowej - to dzieło, a zagranie utworu w orkiestrze - nie. Cena takiej interpretacji jest wysoka, bo dzięki niej ZUS po latach przekwalifikowuje umowy o dzieło na oskładkowane umowy zlecenia.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pandemia spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Niektóre z tych zmian zostaną z nami zdecydowanie dłużej. Dlatego warto poznać wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu Kapitał Zdrowia, wyzwania związane z budowaniem odporności oraz profilaktyki zdrowia a także potrzebą dopasowania świadczeń pozapłacowych do grup pracowników.
Prawo.pl
07.02.2021
HR

Gdy brak świadectwa pracy, starosta może przyjąć inny dokument

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
W przypadku niedopełnienia obowiązku przez pracodawcę i niewydania pracownikowi świadectwa pracy, w celu ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, starosta może przyjąć inny dokument. Ważne, aby potwierdzał on w sposób wiarygodny spełnienie warunków uprawniających do prawa do zasiłku, czyli okres zatrudnienia i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Robert Horbaczewski
06.02.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Odmówienie ciężarnej kobiecie prawa do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tego powodu, iż rozpoczęła zatrudnienie w trakcie trwania procedury zapłodnienia in vitro, stanowiło dyskryminację i naruszenie prawa do poszanowania mienia skarżącej - uznał w wydanym w czwartek orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Katarzyna Warecka
05.02.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pod koniec 2020 roku w całym kraju zgłoszono do ubezpieczeń społecznych 725 tys. osób z zagranicznym paszportem, czyli o 74 tys. więcej niż w grudniu 2019 r. Wzrosła także liczba cudzoziemców w ubezpieczeniu społecznym w województwie śląskim, gdzie na koniec grudnia 2020 r. legalnie pracowało 63 tysiące obcokrajowców - o ponad 6,2 tys. więcej niż rok wcześniej.
Grażyna J. Leśniak
05.02.2021
Prawo pracy
Wychodzenie z pandemii może spowodować większe zainteresowanie obszarem restrukturyzacji. Firmy z sektora finansowego już zgłaszają potrzeby rekrutacyjne związane z zarządzaniem ryzykiem w organizacjach. W gronie najbardziej poszukiwanych pracowników pozostaną specjaliści ds. e-commerce - twierdzą eksperci z firmy rekrutacyjnej Antal.
Grażyna J. Leśniak
05.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pracodawca musi wiedzieć o każdej, choćby chwilowej przerwie w dostawie energii elektrycznej czy braku dostępu do sieci internetowej, które utrudniają wykonywanie pracy zdalnej. Bez zgłoszenia takiego faktu, za ten czas pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie, nawet gdyby wykonywał pracę, korzystając z internetu w komórce.
Grażyna J. Leśniak
05.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Łatwy i przejrzysty dostęp do platformy z benefitami z dowolnego urządzenia, zapewniający jednocześnie dostęp online i pozwalający oszczędzić czas pracownika potrzebny do korzystania z benefitów, to elementy, jakie brała pod uwagę Castorama Polska wybierając platformę kafeteryjną dla pracowników.
04.02.2021
Prawo pracy
Resort rozwoju, pracy i technologii szacuje, że stopa bezrobocia na koniec stycznia br. wyniosła 6,5 proc., a to oznacza wzrost tego wskaźnika w stosunku do grudnia ubiegłego roku o 0,3 punktu procentowego. Zdaniem ekspertów, należy się spodziewać wzrostu liczby umów cywilno-prawnych, które nie wiążą pracodawców i pracowników na stałe.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z 29 stycznia 2021 roku oddalił apelację Piotra G., który walczył przed sądem o odszkodowanie za niezgodne z prawem, jak twierdził, zwolnienie dyscyplinarne. Sąd uznał, że pracodawca nie ma obowiązku tolerowania umyślnego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika, a tym bardziej sytuacji, w której pracownik ten go okłamuje.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podało w czwartek, że szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 2021 r. 6,5 proc. To o 0,3 pkt proc. więcej niż w grudniu 2020 roku. Po okresie stabilizacji, wskaźnik rośnie drugi miesiąc z rzędu.
Agnieszka Matłacz
04.02.2021
Prawo pracy

Jak rząd chce zmusić do założenia konta w banku osoby wykluczone cyfrowo?

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Świadczenia długoterminowe, głównie emerytury i renty, do których prawo zostanie przyznane po 1 stycznia 2022 r., będą wypłacane bezgotówkowo. Wyjątkiem będzie szczególnie uzasadniony interes osoby uprawnionej i zgoda ZUS, by wypłata przychodziła w formie przekazu pocztowego. Zdaniem ekspertów, świadczeniobiorcy powinni mieć wybór - jak osoby otrzymujące wynagrodzenia za pracę.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo