Posłowie pytają o podwyżki dla nauczycieli w szkołach niesamorządowych - czyli w placówkach, w których nie stosuje się Karty Nauczyciela. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że wraz ze wzrostem subwencji oświatowej wzrastają dotacje dla szkół, co powinno mieć przełożenie na podwyżki dla nauczycieli zatrudnianych w tych szkołach.
Monika Sewastianowicz
28.02.2022
Zarządzanie oświatą
Pracodawcy z branż, w których większość zatrudnianych cudzoziemców stanowili mężczyźni z Ukrainy, mogą stanąć przed widmem upadłości, a w najlepszym razie - mieć przejściowe problemy. Ich pracownicy albo już porzucili pracę, bo wrócili do ojczyzny walczyć, lub wyjeżdżają, by do Polski sprowadzić rodziny. Firmy są gotowe im w tym pomagać, by zatrzymać załogę w Polsce.
Grażyna J. Leśniak
28.02.2022
Prawo pracy Ukraina
W związku z agresją Rosji na Ukrainę, w województwach: podkarpackim i lubelskim, w szczególności przy trasach, którymi poruszają się osoby przemieszczające się z Ukrainy, możliwe jest otwarcie sklepów w niedzielę - poinformował w niedzielę Piotr Müller, rzecznik rządu.
Jolanta Ojczyk
27.02.2022
Ukraina
Islandia wprowadziła na próbę czterodniowy tydzień pracy. Zachęty do skrócenia czasu pracy pracowników pojawiły się także w Japonii, a obecnie rozwiązania tego typu wdrażane są w Hiszpanii i Nowej Zelandii. Polska nie pracuje nad rozwiązaniami, które miałyby skrócić obecny, 40-godzinny tydzień pracy. Choć badania potwierdzają, że w pandemii Polacy pracują krócej, ale efektywniej.
Grażyna J. Leśniak
26.02.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Ochrona międzynarodowa, pomoc socjalna, dokumenty potrzebne do ubiegania się o prace - takim problemom poświęcony jest opracowany w kancelarii Wardyński i Wspólnicy zwięzły przewodnik dla obywateli Ukrainy omawiający możliwości wjazdu do Polski oraz legalizacji pracy i pobytu. Podaje on też zasady sprowadzania członków rodziny. Poradnik jest dostępny dla wszystkich.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.02.2022
Ukraina
Najważniejszym tematem rozmów ostatnich miesięcy wśród cudzoziemców zamieszkujących w Polsce są zmiany dotyczące przepisów wydawania zezwoleń na pracę i pobyt w naszym kraju. Kilka poprzednich prób nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach kończyło się na etapie samych założeń. Przyspieszenie prac nastąpiło pod koniec 2021 roku. Oczekiwana od dawna ustawa weszła w życie 29 stycznia 2022 r. 
Karol Wysocki
25.02.2022
Administracja publiczna
Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, zobowiązany jest do podjęcia określonych kroków legalizujących prawo do pracy takiej osoby w Polsce. To na pracodawcy spoczywa obowiązek wystąpienia do właściwych podmiotów z dokumentami, które umożliwią legalne zatrudnienie obywatela spoza Unii Europejskiej.
Katarzyna Winnicka Robert Dyląg Sabina Włodarz-Jarzyna
25.02.2022
Prawo pracy Ukraina
Od 29 stycznia 2022 r. zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Proces decyzyjny został skrócony, a biurokracja związana z wydawaniem zgód czy częstotliwością występowania o wizy została ograniczona. Mimo to prawnicy twierdzą, że procedura zatrudniania obcokrajowców w Polsce jest dosyć skomplikowana i na pewno należy ją uprościć, szczególnie teraz, wobec sytuacji na Ukrainie.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina

Emeryt z działalnością gospodarczą ma płacić składkę zdrowotną mimo braku dochodów - interwencja RPO

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, musi płacić składkę zdrowotną, nawet gdy nie ma dochodu z tego tytułu. Zwolnienie z odprowadzania składki zdrowotnej dotyczy tylko wąskiej grupy osób. Zdaniem obywateli, takie przepisy tzw. Polskiego Ładu są nieprzemyślane i krzywdzące. Interwencję w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Magiczna liczba 6 mln emerytów będzie przekraczana coraz częściej

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
W 2021 r. ZUS wypłacał emerytury 5 993,1 tys. świadczeniobiorców. To mniej niż w 2020 r., gdy emerytury otrzymywało 5 940,6 tys. osób. Liczba emerytów w ostatnim kwartale 2021 roku przekroczyła 6 mln. Dla porównania, w 2020 r. owe 6 mln świadczeniobiorców przekroczone zostało tylko raz: w listopadzie, a w 2019 r. – ani razu. To sygnał wyraźnej tendencji.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2022
Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty
Osoby pobierające zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej przewidzianej w przepisach Polskiego Ładu. Będzie to szczególnie niekorzystne dla kobiet korzystających z zasiłku macierzyńskiego – a Konstytucja wymaga od władz ochrony macierzyństwa. Ponadto nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile dni w roku będzie zmuszony korzystać z zasiłku chorobowego.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
W 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 353,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie obniżono i cofnięto świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na łączną kwotę 191 240,3 tys. zł. Na skutek zmian w prawie niższe zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego otrzymało 155,9 tys. osób.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2022
Ubezpieczenia społeczne
Praca zdalna, zwłaszcza całkowita, jest realnym zagrożeniem dla istnienia i funkcjonowania związków zawodowych. Bez dostępu do adresów mailowych i telefonów pracowników wykonujących pracę poza zakładem pracy, związkowcy będą mieli ograniczone możliwości prowadzenia agitacji i pozyskiwania nowych członków. Zdaniem prawników, w skrajnych przypadkach może to doprowadzić do likwidacji zakładowych organizacji związkowych.
Grażyna J. Leśniak
24.02.2022
Prawo pracy
Prawo do rolniczej renty rodzinnej nie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przez ubezpieczonego większego od przeciętnego przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. KRUS nie może żądać zwrotu wypłaconych sum w poprzednich latach, może wypłatę renty zawiesić - taki jest sens uchwały Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.02.2022
Ubezpieczenia społeczne
Część emerytów skarży się, że z powodu Polskiego Ładu od nowego roku dostaje niższe świadczenia. Uznają to za swoistą „karę” za to, że dłużej pracowali. Nie rozumieją, dlaczego nie zostali objęci możliwością ulgi dla klasy średniej. Po interwencji RPO, Ministerstwo Finansów poinformowało, że rząd podjął decyzję o nowych rozwiązaniach na korzyść emerytów z większym świadczeniem. Rozwiązanie jest obecnie wypracowywane.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Polski Ład
W czwartek, 24 lutego 2022 roku, pracownicy ZUS będą w wielu miejscowościach w kraju odpowiadali na pytania o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" oraz o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Pomogą też w złożeniu wniosków i założeniu profilu na PUE ZUS – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse
Bezrobocie w styczniu br. wyniosło 5,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 pkt. proc. Jednak nadchodzące spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, stymulowane podwyżką stóp procentowych, może przynieść w kolejnych miesiącach wyższe bezrobocie. Oczekujemy, że w lutym wyniesie ono 5,8 proc., choć kolejne miesiące to nadal dość duża niepewność i zmienność – twierdzi Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2022
Rynek Prawo pracy
Od 1 marca 2022 roku obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo niezależnie od nich. Kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych waloryzowane są wskaźnikiem waloryzacji 107 proc. - podał w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
W IV kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,0 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zmniejszył się w porównaniu z III kwartałem ub.r. o 0,2 p.proc. – podał w środę GUS. Osoby pracujące stanowiły w IV kw. 2021 r. 56,3 proc. ludności w wieku 15–89 lat. , a osoby bierne zawodowo - 42 proc. - o 0,2 p.proc. więcej niż w III kw.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2022
Rynek Prawo pracy
Ponad 60 proc. badanych Polaków wykazuje objawy depresji. Jednak osoby po 56 roku życia mają w sobie więcej energii życiowej, niż dwudziestolatki. Uczucie zmęczenia i braku energii najczęściej dotyka osoby zarabiające poniżej 1 tys. zł (47 proc.) i z miejscowości liczących od 5 tys. do 19 tys. mieszkańców (49 proc). Wśród Polaków zarabiających powyżej 9 tys. zł 35 proc. wskazuje na ten objaw. - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego dla platformy ePsycholodzy.pl.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2022
Prawo pracy HR
Przepisy dotyczące wypadku przy pracy mają być stosowane odpowiednio także do pracy zdalnej - zakłada najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Pracodawcy zachodzą jednak w głowę, co będzie to oznaczało w praktyce. Zdaniem prawników, pracodawca będzie stwierdzał wypadek przy pracy, ale to ZUS będzie rozstrzygał, czy pracownikowi należy się świadczenie wypadkowe. Zakwestionować więc może związek wypadku z pracą.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2022
Prawo pracy BHP
Aktywność nauczyciela angielskiego w zespole szkół rozkwitła dopiero w ostatnich miesiącach jego stażu. Naprędce postanowił zorganizować dwa konkursy języka angielskiego i dwie wycieczki licząc, że zrekompensuje to ponad dwa lata bezczynności. Na wycieczkę przyszedł tylko jeden uczeń. Nauczyciel dopuścił się jednak wielu nieprawidłowości w prowadzeniu zajęć, więc sąd uznał powództwo o przywrócenie do pracy za niezasadne.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2022
Kadry w oświacie Prawo pracy
Wszyscy emeryci pobierający wcześniejsze emerytury, jak również renciści, którzy dodatkowo pracowali w 2021 roku, muszą pamiętać, by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Chodzi m.in. o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też przychody z prowadzenia działalności gospodarczej - przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
22.02.2022
Domowe finanse Emerytury i renty

Niedziele wolne od handlu mogą doprowadzić do spadku zatrudnienia

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze Polski Ład
Chociaż niejednemu Polakowi serce podpowiada, że zakaz handlu w niedzielę godzi w podstawowe prawa i wolności oraz narusza Konstytucję, to tak nie jest. Ponieważ jednak ludzie żyją dynamicznie, są aktywni o różnych porach, również albo głównie w weekendy i w niedzielę, czasem po prostu muszą coś kupić. Ustawodawca uznaniowo zostawił więc pewne wyjątki, choć większość placówek handlowych powinna de iure pozostać zamknięta.
Diana Knapczyk
22.02.2022
Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze Polski Ład
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poparło projekt ustawy, którego celem jest urealnienie wielkości dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z projektem, wartość 30 proc. stanowiłaby minimalny poziom dofinansowania zadań PFRON.
Grażyna J. Leśniak
22.02.2022
Prawo pracy Polski Ład
Niedługo po zawarciu umowy nowa pracownica, prywatnie żona prezesa zarządu, stała się niezdolna do pracy z uwagi na ciążę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że umowa została zawarta dla pozoru i jej jedynym celem było uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego. Sąd jednak nie zgodził się z organem, ponieważ wykazano, że pracownica faktycznie wykonywała swoje obowiązki.
Dorian Lesner
22.02.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Warszawski sąd uchylił karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników instytucji państwowej, którzy – wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Jak argumentuje pełnomocnik skarżących, prawo nie pozwala pracodawcy na przetwarzanie takich informacji, a przepisy o BHP nie mogą ingerować w tak ważne dane.
Grażyna J. Leśniak
22.02.2022
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia
Poniedziałek, 21 lutego, to ostatni dzień na opłacenie składek za styczeń 2022 roku dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i tych płatników, którzy nie posiadają osobowości prawnej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy zyskali jeden dzień więcej, ponieważ w tym roku 20 lutego wypadł w niedzielę.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2022
Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Fundusze przyznane w ramach rządowego programu "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" pozwoliły na powstanie 5734 firm. Łączna wysokość wsparcia to ponad 398 mln zł - podało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tylko w 2021 roku w ramach programu zawarto 633 umowy na łączną kwotę prawie 54 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
21.02.2022
Rynek Prawo pracy

Likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu

Domowe finanse PIT Rachunkowość
IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, jest jedną z form gromadzenia oszczędności emerytalnych. Korzystanie z tej formy oszczędzania daje prawo do ulgi podatkowej w postaci odliczania w zeznaniu rocznym dokonywanych wpłat od podstawy opodatkowania. Należy jednak pamiętać, że z wypłatą zgromadzonych środków może wiązać się obowiązek odprowadzenia podatku.
Krzysztof Kaźmierski
21.02.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski