Deklarowanie wysokiej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez kobiety prowadzące działalność gospodarczą i rodzące dzieci może prowadzić do wniosku, że z założenia wynik finansowy jest nieistotny, a jedynym celem jest uzyskanie wysokich świadczeń - stwierdził sąd okręgowy. Ale zapytał Sąd Najwyższy, czy ZUS może w tej sytuacji weryfikować wypłacone kwoty.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.02.2021
Ubezpieczenia społeczne
Jeszcze w tym roku Polska powinna wdrożyć przepisy zobowiązujące podmioty sektora prywatnego i publicznego do ustanowienia wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości. Warto potraktować wdrożenie systemu raportowania nadużyć bardziej jako przedsięwzięcie mające usprawnić organizację, niż kolejny obowiązek prawny, któremu trzeba będzie sprostać
Marta Kozak-Maśnicka
04.02.2021
Spółki Małe i średnie firmy Compliance

Jak rząd chce zmusić do założenia konta w banku osoby wykluczone cyfrowo?

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Świadczenia długoterminowe, głównie emerytury i renty, do których prawo zostanie przyznane po 1 stycznia 2022 r., będą wypłacane bezgotówkowo. Wyjątkiem będzie szczególnie uzasadniony interes osoby uprawnionej i zgoda ZUS, by wypłata przychodziła w formie przekazu pocztowego. Zdaniem ekspertów, świadczeniobiorcy powinni mieć wybór - jak osoby otrzymujące wynagrodzenia za pracę.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Osoby, które pracowały za granicą i zbliżając się do wieku emerytalnego zastanawiają się, czy otrzymają polską, czy zagraniczną emeryturę, a także te starające się o rentę międzynarodową, mogą teraz w tych sprawach skonsultować się z ekspertem ZUS poprzez wideorozmowę. ZUS uruchomił bowiem e-wizyty w zakresie emerytur i rent międzynarodowych.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2021
Emerytury i renty Prawo pracy
ZUS ma mieć dostęp do danych i rejestrów dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców. W ten sposób urzędnicy zyskają możliwość prowadzenia analizy ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz samodzielnego weryfikowania czy te osoby są właściwie ubezpieczone. Zdaniem ekspertów, to uszczelnienie systemu ubezpieczeń społecznych, które ma zapewnić dodatkowe wpływy.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Praca zdalna i zbliżone formy zatrudnienia są nadal najczęściej wskazywane przez przedsiębiorstwa z sektora usługowego, co wynika ze specyfiki tej części gospodarki. Generalnie pogorszyły się oceny zmiany poziomu zatrudnienia, w relacji do poprzedniego miesiąca – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Prawidłowa wykładnia kodeksu cywilnego w związku z kodeksem pracy nie daje podstaw do mechanicznego odejmowania od zadośćuczynienia kwoty jednorazowego odszkodowania od ZUS - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i składa skargę nadzwyczajną w sprawie mężczyzny, który uległ poważnemu wypadkowi przy pracy.
Agnieszka Matłacz
02.02.2021
BHP
Choć praca zdalna uwydatniła problem bycia pracowników pod telefonem i mailem poza godzinami pracy, prawnicy w sprawie uregulowania prawa do "odłączenia się" są podzieleni. Jedni uważają wprowadzanie zakazu kontaktowania się z pracownikiem po godzinach jego pracy za nieracjonalne. Inni są za uregulowaniem tej kwestii, skoro mechanizmy ochronne nie działają.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2021
Prawo pracy Prawo unijne

Teraz także nowe firmy dostaną rządowe wsparcie

Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Zwolnienie z opłacania składek ZUS za następne dwa miesiące, a także kolejna dotacja dla mikro i małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe oraz dopłata do wynagrodzeń – to kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców, które weszły w życie od 1 lutego 2021 r. Wsparciem zostaną objęte także firmy z branży turystycznej oraz ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność w 2020 r.
Krzysztof Sobczak
01.02.2021
Małe i średnie firmy Tarcza Antykryzysowa
Już ponad 335 tysięcy osób korzysta z Małego ZUS Plus - poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy spełniający warunki mogą zgłosić się maksymalnie do końca dnia 1 lutego.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2021
Ubezpieczenia społeczne

Kolejne zwolnienia i postojowe z ZUS

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz ponowna wypłata świadczenia postojowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to rozwiązania, które przewiduje dla firm nowe rozporządzenie Rady Ministrów. Wnioski można składać od 1 lutego – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Pandemia wyraźnie zniechęca do prowadzenia działalności gospodarczej. Niemal siedmiu na dziesięciu Polaków nie planuje w najbliższym czasie założenia własnej firmy. Wolą bezpiecznie pracować na etacie. Z kolei osoby, które zamierzają otworzyć biznes, wskazują głównie na niezależność i perspektywę wyższych dochodów.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Transgraniczne wyjazdy do pracy w 2021 r. pod znakiem pandemii

Prawo pracy Prawo unijne Koronawirus a prawo
Bezpieczeństwo i racjonalne decyzje dotyczące pracy za granicą w UE będą kluczowe przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym wyjeździe do pracy. Pracodawcy, którym będzie zależało na zdobyciu pracowników, będą starali się zabezpieczyć te aspekty. Zwłaszcza, że przedsiębiorcy deklarują duże potrzeby kadrowe, pomimo niepewności co do przyszłej sytuacji epidemicznej – pisze Karolina Serwańska.
Karolina Serwańska
01.02.2021
Prawo pracy Prawo unijne Koronawirus a prawo

Służby w administracji - sposób na wyższą emeryturę

Emerytury i renty Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Funkcjonariusze służb pracują w administracji publicznej na kierowniczych, często eksponowanych stanowiskach. Są tam oddelegowanymi funkcjonariuszami służb mundurowych lub emerytami mundurowymi. Dzięki temu mogą sobie podwyższyć emeryturę albo pobierać i emeryturę, i wynagrodzenie. Zdaniem ekspertów, to korzystanie z systemu i zabieranie miejsc pracy urzędnikom. Bez konkursów i oficjalnych naborów.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2021
Emerytury i renty Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Do naruszenia wolności sumienia i religii nie dochodzi w każdej sytuacji konfliktu przekonań z obowiązkiem nałożonym przez prawo - orzekł NSA. Podkreślił, że służba zastępcza w czasie pokoju w postaci kierowania pojazdami to co innego niż obowiązek obrony z bronią w ręku. Prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem nie jest bezwzględne i musi być zgodne z ustawami krajowymi - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.01.2021
Prawo pracy BHP

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 14 lutego 2021 r.

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rząd zdecydował o wydłużeniu okresu pobierania przez rodziców dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 lutego. Stosowne rozporządzenie Rady Ministrów przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a dla rodziców będących rolnikami – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oba w piątek ukazały się w Dzienniku Ustaw.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

ZUS: W niedzielę mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za listopad 2020 r.

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
W niedzielę, 31 stycznia 2021 roku, mija termin na złożenie wniosku o zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 roku. Z tej możliwości może skorzystać m.in. branża sprzedaży detalicznej oraz gastronomiczna – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2021
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Przed delegowaniem prokuratora bez jego zgody do innej jednostki, Prokurator Generalny lub Krajowy musi ustalić, czy jego sytuacja rodzinna lub względy osobiste nie czynią tego niedopuszczalnym - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. I zwraca się do Państwowej Inspekcji Pracy, by sprawdziła, czy brak takiego ustalenia nie narusza przepisów prawa pracy.
Krzysztof Sobczak
29.01.2021
Prokuratura Prawo pracy

GUS: W 2020 r. dwukrotnie więcej zwolnień grupowych, ale wyższe wynagrodzenia

Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
W 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach, w których pracuje więcej niż 9 osób, wyniosło 5.411,45 zł i było o 4,7 proc. wyższe niż przed rokiem. Płace zwiększyły się we wszystkich sekcjach o znaczącym udziale w zatrudnieniu. Najbardziej, podobnie jak przed rokiem, w administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,3 proc.) – podał w piątek GUS.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
W Unii Europejskiej trwa dyskusja nad przyjęciem dyrektywy zapewniającej pracownikom prawo do bycia offline. Zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski zwracają uwagę, że w sytuacji, gdy w okresie pandemii prawie co trzeci pracownik pracuje zdalnie, konieczne jest zagwarantowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które pozwolą rozdzielić życie zawodowe od prywatnego.
Karolina Kołakowska
29.01.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Resort rodziny i polityki społecznej proponuje rezygnację z doręczania przez ZUS decyzji o wysokości zwaloryzowanych świadczeń i trzynastej emerytury lub renty. Zamiast tego chce wprowadzić fikcję doręczenia, a emeryt który taką decyzję będzie chciał otrzymać, będzie musiał sam o nią zawnioskować. Zdaniem ekspertów utrudni to skontrolowanie, czy waloryzacja nie była za niska, a wskaźnik prawidłowy.
Grażyna J. Leśniak
29.01.2021
Emerytury i renty

NBP proponuje dożywotnią rentę waloryzowaną inflacją

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo unijne
Wśród opinii do projektu ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych znalazł się pomysł Narodowego Banku Polskiego wprowadzenia świadczeń emerytalnych w formie dożywotniej renty waloryzowanej inflacją. Chodzi o umożliwienie polskim emerytom wypłaty środków z dobrowolnej części systemu emerytalnego w formie renty dożywotniej.
Regina Skibińska
28.01.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo unijne
1 lutego 2021 roku mija termin przekazania urzędom skarbowym informacji PIT-11 za 2020 rok o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Problematyczne może okazać się sporządzenie informacji PIT-11 delegowanym pracownikom, osobom wykonującym pracę zdalną za granicą lub zatrudnionym w firmie obcokrajowcom.
Grażyna J. Leśniak
28.01.2021
PIT Prawo pracy
Uczestnik Pracowniczego Programu Kapitałowego, który przechodzi na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal będzie pracował, nie może samodzielnie dokonywać wpłat do PPK. Może to robić tylko podmiot zatrudniający na podstawie umowy o zarządzanie i tylko za osoby zatrudnione, czyli pracowników lub obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców.
Grażyna J. Leśniak
28.01.2021
Emerytury i renty PPK
Czas pandemii pokazuje, że nawet „kadłubowa” regulacja pracy zdalnej w ustawie COVID-19, w jakiś sposób zdaje praktyczny egzamin. Warto pozostawić swobodę decyzyjną stronom stosunku pracy, regulując w Kodeksie pracy jedynie niezbędne minimum, jednakże w sposób odmienny od przepisów o telepracy - pisze Tomasz Czerkies, radca prawny.
Tomasz Czerkies
28.01.2021
Prawo pracy

Coraz więcej bubli i absurdów - fatalnie tworzone prawo

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze
W akcie urodzenia można mieć wpisanych trzech ojców, a przerwa na karmienie piersią przysługuje nawet matce... nastolatka. To tylko niektóre absurdy prawne, wymagające poprawy. Pilne zmiany są potrzebne w przepisach dotyczących m.in. darowizn, spadków, pracy zdalnej czy zakazu handlu. Zmiana goni zmianę, niestety nie zawsze na lepsze. Ustawa covidowa była nowelizowana aż 66 razy - wynika z raportu „Poprawmy prawo”,
Krzysztof Koślicki
28.01.2021
Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Prawo rodzinne Doradca podatkowy Prawo pracy Prawo gospodarcze

WSA: Nie każdy majątek zaspokoi należności wobec ZUS

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
ZUS odmówił umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek. Wskazywał, że zobowiązana ma samochód i nieruchomość. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zaznaczył jednak, że nie każdy majątek nadaje się do tego, aby przeprowadzić z niego egzekucję. Należy bowiem rozważyć skuteczność postępowania oraz czy nie dojdzie do ruiny finansowej i życiowej dłużnika.
Dorian Lesner
28.01.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca podjął decyzję o przyznaniu dodatku do wynagrodzenia dla pracowników, którzy po określonej dacie przedłożą mu orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność. Rozwiązanie to mogło definitywnie uniemożliwić spełnienie tego warunku przez pracowników, którzy zrobili to już wcześniej. Sytuacja ta może stanowić przejaw niedozwolonej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Dorian Lesner
27.01.2021
Prawo pracy HR Prawo unijne
Od kwietnia jednorazowe nieopłacenie składki ZUS w terminie - nie spowoduje już "wypadnięcia" z systemu ubezpieczeń. Są i mniej korzystne zmiany - osoby m.in. prowadzące pozarolniczą działalność i te z nimi współpracujące - nie będą miały prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego, jeżeli w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenie z tytułu składek przekroczy 6,60 zł.
Grażyna J. Leśniak
27.01.2021
Ubezpieczenia społeczne
Upowszechnianie się innych niż pracownicze form zatrudnienia ma na celu przede wszystkim racjonalizację i uelastycznienie zatrudnienia. Niestety często zdarza się, że pod przykrywką umów cywilnoprawnych odbywa się świadczenie pracy w warunkach umowy o pracę.
Monika Latos-Miłkowska Dorian Lesner
27.01.2021
Prawo cywilne Prawo pracy HR