Obowiązek szczepienia personelu medycznego to fikcja

Zawody medyczne Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Dyrektorzy szpitali i innych placówek medycznych nie mają żadnych narzędzi do weryfikowania, czy ich pracownik jest zaszczepiony przeciwko Covid-19. Rozporządzenie ministra zdrowia stanowi, że osoby wykonujące zawód medyczny, mają obowiązek zaszczepienia, ale nie wprowadza żadnej sankcji za jego niewykonanie. Nie ma też dobrej podstawy prawnej, a zatem nawet kary nałożone przez Sanepid będą do podważenia w sądzie. To będzie martwy przepis - wskazują prawnicy.
Jolanta Ojczyk
02.02.2022
Zawody medyczne Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Rząd chce ułatwić pracodawcom prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych. Chodzi m.in. o przeniesienie obowiązków administracyjnych na instytucje finansowe, które obsługują PPE. Zniesiony zostanie fakultatywny zakaz wnoszenia składki dodatkowej. Projekt ustawy zakłada także nowe rozwiązania dotyczące indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2022
Emerytury i renty Finanse
W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach i wzrostem zachorowań w piątej fali COVID-19, w okresie od 1 lutego do 27 lutego 2022 r. rodzicom małych dzieci i opiekunom osób niepełnosprawnych przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia; wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2022
Ubezpieczenia społeczne
Jeśli osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zbywa prawa autorskie na rzecz np. spółki kapitałowej, podmiot nabywający te prawa staje się płatnikiem PIT. Co do zasady, powinien on rozliczyć podatek według zasad ogólnych. Czasami jednak może zastosować ryczałt – m.in. gdy kwota przychodu wynikająca z umowy nie przekracza 200 złotych.
Krzysztof Kaźmierski
01.02.2022
PIT Rachunkowość
Drukarz przestrzegał zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca nie chciał jednak wypłacić odszkodowania. Twierdził, że zakaz jest nieważny, ponieważ pracownik nie posiadał dostępu do szczególnie ważnych informacji. Sąd uznał, że okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku wypłaty odszkodowania.
Dorian Lesner
01.02.2022
Prawo pracy
Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe nie jest jednak chorobą i nie można z tego powodu pójść na zwolnienie lekarskie. Także w najnowszej klasyfikacji chorób ICD-11 – na wdrożenie której Polska ma pięć lat – WHO w dalszym ciągu zalicza je jedynie do stanu, który może powodować kontakt ze służbą zdrowia. Jednak już dziś – jak twierdzą prawnicy – pracodawcy mają obowiązek przeciwdziałać stresowi w pracy, który powoduje wypalenie.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2022
Prawo pracy BHP
Zamiast możliwości weryfikacji certyfikatu szczepionkowego przez pracodawcę, kuriozalny pomysł z odszkodowaniami od nieprzetestowanych pracowników i to nawet, gdy źródłem zakażenia był klient sklepu, czy w przypadku szkół – uczeń albo rodzic.
Monika Sewastianowicz
01.02.2022
Zasady funkcjonowania obywateli podczas pandemii zostały wprowadzone zgodnie z podstawowymi i fundamentalnymi zasadami prawa, w tym Konstytucją - uważa Ministerstwo Zdrowia. I jego zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania ustawą limitów osób w placówkach handlowych i usługowych. Tak wynika z odpowiedzi Waldemara Kraski, wiceministra zdrowia, na wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich.
Jolanta Ojczyk
31.01.2022
Koronawirus a prawo

ZUS: Dziś ostatni dzień na zgłoszenia do Małego ZUS Plus

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z Małego ZUS Plus, powinni zgłosić to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 stycznia 2022 roku. Firmy, które korzystały z ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie. Muszą jedynie złożyć formularze rozliczeniowe – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
31.01.2022
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Duża liczba uwag do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, jakie wpłynęły do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej spowodowała, że resort wciąż je analizuje. Jak nas poinformowano, w ministerstwie trwa intensywna praca nad wypracowaniem ostatecznej wersji projektu. Nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu. Termin na wdrożenie unijnej dyrektywy upłynął 17 grudnia 2021 roku.
Grażyna J. Leśniak
31.01.2022
Prawo pracy RODO Prawo unijne
Paraliż organizacji i konflikty między pracownikami – taki będzie skutek projektu ustawy posłów PiS. Nakłada on na pracodawców absurdalne obowiązki, a na pracowników – wymóg denuncjacji. Prawnicy nie zostawiają suchej nitki na planowanych zmianach. Wskazują, że firmom nie daje się narzędzi do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, a jednocześnie umożliwia się zatrudnionym dochodzenie wysokich odszkodowań za zakażenie.
Grażyna J. Leśniak
31.01.2022
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Prezes sądu rejonowego odmówił udostępnienia przetworzonej informacji publicznej, ponieważ uznał, że związek zawodowy nie wykazał szczególnej istotności dla interesu publicznego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie zgodził się z tym stanowiskiem i podkreślił, że organizacje te pełnią w społeczeństwie ważną funkcję oraz mają realne możliwości wykorzystania uzyskanych wiadomości.
Dorian Lesner
31.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Polski Ład niekorzystnie wpłynął na wynagrodzenia pracujących rencistów - czy to socjalnych, czy z orzeczeniem o niezdolności do pracy. Ich pensja od stycznia miała być wyższa, tymczasem otrzymują oni miesięcznie 72 zł netto renty więcej, za to pensja jest sporo niższa. Każdego miesiąca pracujący rencista dostanie 173 zł netto mniej, w skali roku to 2 076 zł, czyli prawie dwukrotność renty.
Beata Dązbłaż
29.01.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład
Płatnicy podatku dochodowego mają czas na przesłanie PIT -11 za 2021 rok do urzędów skarbowych tylko do 31 stycznia. Termin przekazania informacji PIT-11 pracownikom jest dłuższy. Pracodawcy mają na to czas do 28 lutego. Choć na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się już nowy wzór PIT-11 z numerem 28, obowiązuje on do dochodów za 2022 rok. Za rok 2021 płatnicy muszą złożyć PIT-11 z numerem 27.
Wiesława Moczydłowska
28.01.2022
PIT Rachunkowość
Ulga na innowacyjnych pracowników stanowi rozwinięcie istniejącej już ulgi na działalność badawczo – rozwojową. Dotyczy sytuacji, w której podatnik prowadzi tego typu działalność, ale w danym roku poniósł stratę lub jego podstawa opodatkowania była niższa niż kwota odliczenia – pisze Marek Gwóźdź, ekspert ds. podatków bezpośrednich, counsel w ID Advisory.
Marek Gwóźdź
28.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład

Prokuratura wraca do pracy zmianowej

Prokuratura Koronawirus a prawo
Najpóźniej w poniedziałek wraca praca zmianowa w prokuraturze. Sprzeciwiają się jej związki zawodowe, ale negatywnie ocenili to też wszyscy prokuratorzy regionalni. Już wcześniej miało to być sposobem na pierwszą falę koronawirusa. Mimo kilkukrotnych analiz oraz postulatów prokuratorów i pracowników prokuratury, dwie zmiany pozostały prawie rok, aż do końca maja 2021 r.
Patrycja Rojek-Socha
28.01.2022
Prokuratura Koronawirus a prawo
Sejm odrzucił w czwartek uchwałę Senatu odrzucającą ustawę ustanawiającą warty 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne 10 lat. Ustawa przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR. Ustawa trafi teraz do prezydenta.
Jolanta Ojczyk
27.01.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Zamiast możliwości zweryfikowania, czy pracownik się zaszczepił, ma być „lekki przymus” testowania przed przystąpieniem do pracy. Poparty możliwością nałożenia kary na nieprzetestowanego pracownika, jeżeli w zakładzie dojdzie do zakażenia. Według ekspertów takie rozwiązanie będzie nie do wyegzekwowania i tylko nasili konflikty pomiędzy pracodawcami a pracownikami.
Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz
27.01.2022
Prawo pracy RODO Koronawirus szczepienia
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym i czasie pracy kierowców, która wdraża do polskich przepisów unijny Pakiet Mobilności. Obejmuje on m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich za pracowników delegowanych.
Grażyna J. Leśniak
27.01.2022
Prawo pracy Prawo unijne

ZUS wypłaca już świadczenia 500 plus

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłaty pieniędzy w ramach programu Rodzina 500 plus. Od 1 stycznia ZUS przyjmuje bowiem wnioski o świadczenie 500 plus na nowo narodzone dzieci. Pierwsze pieniądze zostaną wypłacone w czwartek, 27 stycznia. Dzień później, 28 stycznia, ZUS przeleje kolejne środki, co łącznie daje kwotę prawie 600 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
27.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. To efekt Polskiego Ładu wobec tych, których dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku - od 1 stycznia 2022 r. jest to 30 tys. zł. Rzecznik Praw Obywatelskich zapytał Ministerstwo Finansów, czy wprowadzi jakiś mechanizm kompensujący.
Grażyna J. Leśniak
27.01.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład
Od 1 lutego Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić krajowy certyfikat covidowy. Dzięki temu status ozdrowieńca będą mogły uzyskać także osoby, które Covid-19 potwierdziły testem antygenowym. Tyle że jedynie w Polsce. Unijny Certyfikat Covidowy respektuje bowiem tylko testy PCR. Polski paszport byłby dobrym pomysłem, gdyby coś w naszym kraju dawał, a nie daje - wskazują prawnicy i lekarze.
Jolanta Ojczyk
27.01.2022
Koronawirus a prawo

Jeszcze można wyprostować bałagan ze składką zdrowotną

Domowe finanse PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Przywrócenie odliczenia składki zdrowotnej od podatku, i to w pełnej wysokości 9 proc. albo zmniejszenie wysokości odliczenia z 7,75 proc. do np. 5 proc., czy odliczanie jej od podstawy opodatkowania, razem ze składkami na ubezpieczenia społeczne – to propozycje prawników na uporządkowanie bałaganu, jaki wprowadziły przeforsowane przez rząd, wraz z Polskim Ładem, zmiany.
Grażyna J. Leśniak
27.01.2022
Domowe finanse PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Ulga w PIT nie dla emerytów dorabiających do niskich świadczeń

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Nie trzeba składać wniosku do ZUS o stwierdzenie uprawnień do emerytury, aby skorzystać z ulgi PIT-O dla seniorów. Wystarczy osiągnięcie wieku emerytalnego. Ulga ta jest korzystna dla osób pracujących i niepobierających emerytury, mimo nabytych uprawnień. Dyskryminuje jednak emerytów pobierających niskie świadczenia i dorabiających na umowach zlecenia.
Wiesława Moczydłowska
27.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne
Podkomisja do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła poparła działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie zasad obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, który zaproponował, by podstawa składki miała charakter stały i była określana jako kwota minimalnego wynagrodzenia w dniu 1 stycznia danego roku.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2021 wyniosła 5,4 proc., a liczba bezrobotnych spadła z 898,8 tys. osób w listopadzie do 895,2 tys. – podał w środę GUS. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, zachętą do podejmowania legalnej pracy są rosnące wynagrodzenia, w tym również płaca minimalna i stosunkowa łatwość uzyskania pracy w związku z obniżeniem wymagań przez pracodawców.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2022
Rynek Prawo pracy
To organ administracji, a nie sąd powszechny, rozstrzyga w sprawie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie kobiety, która przez kilka lat pobierała zasiłek niesłusznie, choć bez świadomości tego. Poprosiła o umorzenie swych należności prezydenta miasta, który uznał, że do rozstrzygnięcia sprawy właściwy jest nie organ administracji, ale sąd.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
W rozliczeniach PIT nie można wpisywać ciągu takich samych cyfr (jak np. 1111111111 czy 9999999999) zamiast NIP lub PESEL pracownika. Rzetelne wpisanie danych w informacjach przekazywanych do urzędu skarbowego pozwala na jednoznaczną identyfikację pracownika. Nieprawidłowe informacje od płatników za rok 2022 nie są przyjmowane.
Krzysztof Koślicki
26.01.2022
PIT Rachunkowość
Przedsiębiorcy likwidujący działalność gospodarczą będą musieli zapłacić składkę zdrowotną od przychodu uzyskanego ze sprzedaży towarów, jakie im pozostały po prowadzonym biznesie i sprzedanych składnikach majątkowych, jeżeli zbywają je w miesiącu, w którym zamykają firmę. Zdaniem prawników, podatku zdrowotnego łatwo będzie można uniknąć, ale jeżeli się w niego wpadnie, będzie nieunikniony.
Grażyna J. Leśniak
26.01.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Na bazie postulatów opozycji i pomysłów, które pojawiły się w rządzie przygotujemy jeszcze jeden projekt uzupełniający rozwiązania z tzw. ustawy Hoca, chcemy przedstawić dodatkowy pakiet rozwiązań - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Nie podał jednak szczegółów ewentualnego rozwiązania.
Monika Sewastianowicz
25.01.2022
Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski