Rząd zdecydował, że kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. czternastka, zostanie wypłacone we wrześniu 2024 roku. Świadczenie wyniesie 1780,96 zł - tyle, ile wynosi najniższa emerytura.

Najważniejsze rozwiązania

Z przyjętego przez Radę Ministrów rozporządzenia wynika, że wypłata 14. emerytury nastąpi we wrześniu 2024 roku.

Czternastka w pełnej wysokości, czyli 1780,96 zł brutto, przeznaczona będzie dla osób, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że 14. emerytura zostanie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto.

Świadczenie będzie stosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych. Czternastkę otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów, w tym 6,4 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a 2,5 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie.

Zobacz również: "Czternastka" obciąży podatkiem wielu emerytów i rencistów