Wkrótce zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Podwyższenie świadczenia integracyjnego, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej i rezygnacja z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich - to zmiany, jakie przewiduje nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w najbliższy wtorek, 15 lutego 2022 roku - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Ministerstwo Rodziny pracuje nad wyłączeniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z wliczania do dochodu ubiegających się o świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej. Oznacza to, że tzw. 500+ dla osób niesamodzielnych, nie byłoby brane pod uwagę m.in. przy odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, czy pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.
Beata Dązbłaż
10.02.2022
Pomoc społeczna Finansowanie zdrowia
Prowadzona przez powiatowe urzędy pracy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych nie była skuteczna i nie umożliwiała im wejścia lub trwałego powrotu na rynek pracy - uważa NIK. W okresie objętym kontrolą ponad 80 proc. osób z orzeczeniami o niepełnosprawności nie pracowało ani nie szukało pracy. Pracodawcy niechętnie zatrudniali takie osoby, brakowało też spójnej polityki rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2022
Prawo pracy
To już pewne - ze względu na porażkę rozmów ze związkami zawodowymi MEiN nie wdroży zmian w Karcie Nauczyciela w kształcie, w jakim zapowiadało. Mimo zabezpieczenia pieniędzy w budżecie, na szczególne podwyżki pedagodzy liczyć raczej nie mogą. Na pewno resort nie zamierza powiązać ich wynagrodzeń ze średnią pensją w gospodarce narodowej. ZNP zapowiada protest.
Monika Sewastianowicz
10.02.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Komornik to przedsiębiorca? PFR żąda zwrotu wsparcia z tarczy finansowej

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Kilkuset komorników, którym Polski Fundusz Rozwoju udzielił subwencji z tarczy finansowej na łączną kwotę prawie 40,2 mln zł, ma dziś kłopoty. PFR zmienił wykładnię i uznał, że pieniądze im się nie należały, bo nie są przedsiębiorcami. Teraz zwrotów żąda z odsetkami, nasyłając firmę windykacyjną. Zdaniem prawników, ta sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo za swój błąd PFR nie powinien obciążać obywateli.
Grażyna J. Leśniak
10.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza finansowa

Sejm w nowelizacji kodeksu spółek handlowych przyjął zmiany w Polskim Ładzie

PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
Sejm przyjął w środę dużą nowelizację kodeksu spółek handlowych. Ustawa co do zasady odnosi się do zmian dotyczących spółek, ale duża część nowych przepisów ma korygować rozwiązania Polskiego Ładu. Chodzi przede wszystkim o zasady obliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Będzie można uwzględniać m.in. różnice remanentowe.
Krzysztof Koślicki
09.02.2022
PIT Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne Finanse Polski Ład
W 2021 roku lekarze wystawili osobom ubezpieczonym w ZUS 20,5 mln zaświadczeń lekarskich z tytułu ich choroby. Łączna liczba dni absencji chorobowej w pracy wynikającej z tych zaświadczeń wyniosła 239,9 mln. W porównaniu z 2020 r. spadła zarówno absencja liczona w dniach – o 6,3 proc., jak i liczba zaświadczeń – o 1,3 proc.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2022
Ubezpieczenia społeczne
Określenie poprzez analogię do Kodeksu pracy, jednolitych norm czasu pracy, wymaganego odpoczynku oraz pracy w godzinach nadliczbowych, czy obowiązkowe sumowanie czasu pracy u różnych podmiotów przy prowadzeniu pojazdu kolejowego, to tylko niektóre rozwiązania, jakie ma przewidywać projekt ustawy o czasie pracy maszynistów.
Grażyna J. Leśniak
09.02.2022
Prawo pracy BHP
Lato w 2022 r. przyniesie pracodawcom i pracownikom nie tylko wakacyjny odpoczynek, ale przede wszystkim zmiany w Kodeksie pracy, które części pracodawców mogą się nie spodobać. O ile rozwiązania z dyrektywy work-life balance nie powinny być niespodzianką, to prawdziwa rewolucja czeka pracodawców w zakresie wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony.
Karolina Kołakowska
09.02.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Polskie uczelnie kształcące przyszłych adwokatów i radców prawnych wciąż kładą zbyt mały nacisk na naukę pozyskiwania informacji prawnej. Tymczasem to jedna z podstawowych umiejętności prawnika-praktyka. Powinien on wiedzieć, jak korzystać z systemów legalresearch-owych i jak weryfikować tak pozyskane informacje - mówi Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.
Patrycja Rojek-Socha
09.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od początku lutego emeryci i renciści, których świadczenia mieszczą się w przedziale 4920 zł - 12 800 zł, dostają zwrot nadpłaconego w styczniu podatku. Wyrównanie jest wypłacane razem z co miesiąc otrzymywaną wypłatą z ZUS. Zwroty są naliczanie automatycznie bez potrzeby składania wniosku - informuje ZUS.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2022
Emerytury i renty PIT Polski Ład
Program Rozwoju Liderów to nowość w ofercie Wydziału Zarządzania UŁ, skierowana do właścicieli firm, przedsiębiorców i menedżerów. Program nakierowany na wyposażanie liderów w nowe kompetencje. Ma na celu wsparcie ich w udoskonalaniu roli przywódcy oraz w zarządzaniu zmianą w czasach niestabilnych warunków gospodarczych. Pierwsza edycja programu właśnie ruszyła.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2022
Prawo pracy Zarządzanie
Rząd pracuje nad przepisami, które mają zapewnić pracownikom prawo do równoległego zatrudnienia poprzez wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą oraz zakazu poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu. Prawnicy zauważają, że już dziś nie ma takiego zakazu.
Grażyna J. Leśniak
08.02.2022
Prawo pracy Prawo unijne

WSA: Brytyjska spółka też może ubiegać się o pomoc na ochronę miejsc pracy

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Koronawirus a prawo
Brytyjska spółka prawa handlowego, prowadząca działalność w Polsce w formie oddziału, zwróciła się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Organy odmówiły ze względu na zagraniczną przynależność. Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że spółka zatrudniała polskich pracowników i realizowała zobowiązania na takich samych zasadach jak polscy przedsiębiorcy.
Dorian Lesner
08.02.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Koronawirus a prawo
Trwa wysyłka deklaracji PIT za 2021 r. do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularze trafią do wszystkich osób, które w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, np. emeryturę, rentę czy zasiłek. W województwie śląskim na przykład PIT z ZUS otrzyma ponad 1,2 mln osób.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2022
Emerytury i renty PIT

13. i 14. emerytura nie wlicza się do dodatku osłonowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wyłączenie tych kwot wynika z art. 10 obu ustaw o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Najpierw rząd w 2016 roku, z mocy prawa, zmienił formę zatrudnienia prezesów spółek komunalnych, spółek z udziałem Skarbu Państwa i członków zarządów z umów o pracę na umowy o świadczenie usług zarządzania. A teraz ukarał ich po raz drugi, wyłączając z możliwości skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej w podatkowym Polskim Ładzie. Problem dostrzegło Ministerstwo Finansów, które zapowiada zmiany w tym zakresie.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład
Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną zmianą podatkowego Polskiego Ładu. Tym razem na warsztat bierze modyfikację zasad ustalania dochodu dla celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanej przez przedsiębiorców, poprzez m.in. uwzględnienie tzw. różnic remanentowych. Zdaniem prawników, zmiana jest niezbędna, by przedsiębiorcy mogli ustalać podstawę do naliczenia składki zdrowotnej od rzeczywiście uzyskanego dochodu, a nie od dochodu, który albo pochodzi z inwentury, albo nie uwzględnia inwentury w kosztach.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Płatnik składek zgłosił zleceniobiorcę do ubezpieczeń ze znacznym przekroczeniem ustawowego terminu. ZUS uznał, że świadczy to o pozorności umowy, więc jest ona nieważna. Tym samym zleceniobiorca nie mógł podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom. Sąd jednak nie podzielił oceny organu. Uznał, że kluczowa dla sprawy była okoliczność rzeczywistego realizowania umowy.
Dorian Lesner
05.02.2022
Prawo pracy HR
W styczniu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 5,6 proc. – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To o 0,2 pkt proc. więcej niż przed miesiącem, ale 0,9 pkt proc. mniej niż rok temu. W rejestrach bezrobotnych w końcu stycznia 2022 roku było o 162,6 tys. (tj. o 14,9 proc.) mniej bezrobotnych niż w końcu stycznia 2021 roku.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2022
Rynek Prawo pracy
Pozwolenie na nadmierne osłabienie złotego, deprecjację kursu, działa proinflacyjnie w średnim okresie, przekładając się na ceny importowanych dobór i surowców. Co prawda stymuluje eksport, ale jednocześnie przyczynia się do dalszego wzrostu cen dóbr finalnych na rynku krajowym i wtórnie prowadzi do wzrostu cen czynników produkcji, w tym kluczowych kosztów pracy – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2022
Prawo pracy Finanse Polski Ład
Pracodawcy nie wiedzą, jak mają liczyć nowy, trwający 24 miesiące okres, na który może być powierzana praca obcokrajowcom na podstawie oświadczenia. Czy mogą od razu wystąpić o nowe oświadczenie po wejściu w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, czy też – jeżeli obecne ciągle jest ważne np. do końca marca – mają wystąpić o zarejestrowanie kolejnego na odpowiednio krótszy czas. Wszystko przez brak przepisów przejściowych.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2022
Prawo pracy
Z perspektywy polskich pracodawców pojawia się szansa na rozwiązanie jednego z największych problemów, czyli skrócenie okresu oczekiwania od momentu złożenia oferty do przyjazdu pracownika do Polski i rozpoczęcia pracy. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oznacza dla polskich pracodawców wiele zmian. Potwierdza to badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w Business Centre Club.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2022
Prawo pracy
Nowelizacja Kodeksu pracy służąca wdrożeniu do naszego porządku prawnego unijnych rozwiązań dotyczących zatrudnienia i rodzicielstwa, budzi kontrowersje. Szczególnie niekorzystne dla rynku pracy i zatrudnienia może być wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umów na czas określony czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2022
Rynek Prawo pracy Prawo unijne
Szykują się rewolucyjne zmiany. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce wprowadzić obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Okazją do nowelizacji Kodeksu pracy mają być prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw. Zdaniem prawników taka zmiana może prowadzić do wypychania pracowników z umów o pracę.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Odległość linii elektroenergetycznych od budynków i dróg wyznaczają normy oraz obowiązujące przepisy. Wpływ mają również inne czynniki: izolacja przewodów, maksymalna temperatura przewodu, obciążenie oblodzeniem ale też konstrukcja danego budynku czy warunki lokalne.
Kazimierz Kościukiewicz Marek Sondej
02.02.2022
Administracja publiczna Budownictwo

Świadczenia honorowe dla stulatków uregulowane zostaną w ustawie?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Z roku na rok rośnie liczba świadczeń honorowych, jakie organy rentowe wypłacają osobom, które ukończyły 100 lat. Tylko w 2020 r. ZUS przyznał z urzędu 1571 nowych świadczeń – wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Resort szacuje, że wydatki na ten cel w 2021 r. wzrosły z ponad 114,2 mln zł do około 130 mln zł. Tendencja ta ma utrzymać się do 2030 roku.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Pozytywny statystycznie obraz naszego rynku pracy nie może przesłaniać problemów, z którymi nie potrafimy się uporać. Odczuwamy coraz większy deficyt pracowników i starzenie się społeczeństwa. Mamy niedoskonały system zatrudniania cudzoziemców i źle funkcjonujące służby zatrudnienia. Brakuje nam też wykwalifikowanych kadr – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2022
Rynek Prawo pracy
Sejm na posiedzeniu plenarnym odrzucił nowy projekt ustawy anty-covidowej. Wcześniej - sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła we wtorek 1 lutego br. wieczorem wniosek o odrzuceniu projektu ustawy o testowaniu pracowników w pierwszym czytaniu. Według projektu - wszyscy zatrudnieni, także na umowie cywilnoprawnej, mieliby prawo do wykonania raz w tygodniu bezpłatnego testu w kierunku Covid-19, finansowanego przez NFZ. Pracodawca zaś mógłby żądać informacji o wyniku testu.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.02.2022
Koronawirus a prawo
Przybywa sporów zbiorowych, które mogą zakończyć się strajkami, jeśli pracodawcy nie ulegną presji płacowej – alarmują prawnicy. Jak twierdzą, obecnie związki zawodowe nie tylko częściej wchodzą w takie spory, ale też rzadko kiedy chcą je kończyć na wczesnym etapie. A gdy dojdzie do strajku, pracodawca może nie wpuścić na teren zakładu prawnika będącego pełnomocnikiem związku. Pozwala mu na to prawo.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2022
Prawo pracy BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski