Prawo.pl
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia br. wyniosła 5,3 proc. – podało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, powołując się na wstępne dane. To o 0,1 pkt proc. mniej niż w marcu br. W urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2023
Rynek Prawo pracy
Przeciętna emerytura w kraju to obecnie około 3 tys. zł brutto. Najwyższa emerytura jest kilkanaście razy większa, bo wynosi ponad 43 tys. zł. Otrzymuje ją mieszkaniec województwa śląskiego, a wypłaca ją Oddział ZUS w Zabrzu. Emeryt na swoje świadczenie pracował blisko 63 lata, a karierę zawodową zakończył w wieku 86 lat.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2023
Domowe finanse Emerytury i renty
Od kilku tygodni urzędy wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy promują pracę tymczasową, chcąc ukrócić nielegalny outsourcing pracowniczy. W efekcie firmy świadczące outsourcing usług zmuszone zostały do poszukiwania innych ścieżek legalizowania pracy cudzoziemców - m.in. zatrudnienie ich jako pracowników tymczasowych. Z tej drogi niektórzy korzystają w ramach powiązanych podmiotów tworzących grupę kapitałową.
Grażyna J. Leśniak
08.05.2023
Rynek Prawo pracy BHP
Wśród ambitnych planów na trzecią kadencję rządów Prawa i Sprawiedliwości znalazła się likwidacja Karty Nauczyciela. Kartę zastąpić ma "właściwy dla państwa akt legislacyjny, umacniający status zawodowy". Pomysł nie przysporzył ministerstwu edukacji zwolenników wśród nauczycieli i dyrektorów szkół. Zainspirował natomiast związkowców do rozpoczęcia akcji w obronie nauczycielskiej pragmatyki.
Monika Sewastianowicz
08.05.2023
Kadry w oświacie Prawo pracy
Sąd Najwyższy uznał za zasadną skargę nadzwyczajną. Pracownicy przedsiębiorstwa budowlanego z Bielska-Białej pozwali pracodawcę, który wypowiedział Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w ramach zwolnień grupowych. Jeśli mimo jednostronnej zmiany warunków wynagradzania nie doszło do przynajmniej pięciu definitywnych zwolnień, to nie może być mowy o zwolnieniu w ramach zwolnień grupowych – zaznaczyła Izba Kontroli Nadzwyczajnej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Urlop bezpłatny lub opiekuńczy na opiekę nad chorym w rodzinie

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Pracownik może wykorzystać urlop bezpłatny na dowolny cel, np. zajmować się w tym czasie chorym członkiem rodziny. Warunek – na taki urlop musi zgodzić się pracodawca. Są jednak także inne sposoby sprawowania opieki nad bliskimi w potrzebie. Najnowszy to istniejący od 26 kwietnia w Kodeksie pracy urlop opiekuńczy dla zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.
Grażyna Ordak
06.05.2023
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Stwierdzenie przez lekarza specjalisty ZUS choroby zawodowej u ubezpieczonego nie musi skutkować orzeczeniem niezdolności do pracy – stwierdziły sądy dwóch instancji. Astma oskrzelowa u pracownika wymaga redukcji nadmiernej wagi ciała nasilającej odczuwane duszności, a także - unikania czynników drażniących jak silne czynniki chemiczne, zapachy kwiatów, brudnej odzieży.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty
Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2022 roku wyniosły 12 mld zł, co oznacza ich wzrost o 4,3 mld zł w ciągu roku – podał GUS. Według urzędu, na koniec minionego roku liczba uczestników PPK wyniosła 2 999,7 tys. osób i była wyższa o 0,5 mln osób w porównaniu do 2021 r.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2023
Prawo pracy Finanse PPK

Work-life balance, czyli dłuższy macierzyński

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy i krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego oraz wyższy zasiłek macierzyński. 26 kwietnia 2023 r., razem z wejściem w życie najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy dostosowującej nasze prawo do przepisów unijnych, zmieniły się również przepisy dotyczące zasiłków.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Zdrowotne i chorobowe - to dwa różne ubezpieczenia

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne, choć nazwy mogą sugerować podobieństwo, są to zupełnie różne ubezpieczenia. Często te pojęcia bywają mylone, a efekt tego jest taki, że w czasie choroby możemy nie mieć prawa do płatnego zwolnienia lekarskiego. W przypadku ubezpieczeń niewiedza może dużo kosztować.
Grażyna J. Leśniak
05.05.2023
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Przepis o ryczałcie dla kuratorów za dojazdy służbowe prywatnym samochodem wzbudził spore nadzieje, ale ostudziło je podejście części sądów i zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z nimi wysokość przyznawanego ryczałtu powinna być m.in. uzależniona od rodzaju i powierzchni obszaru właściwości danego sądu. Z takim podejściem nie zgadzają się kuratorscy związkowcy.
Patrycja Rojek-Socha
05.05.2023
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych. Ocenę ryzyka postrzega się jako proces ciągły, więc powinna ona być dokonywana okresowo oraz w przypadku wprowadzenia zmian i wystąpienia zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
Dorian Lesner
05.05.2023
Prawo pracy BHP

Nadpłata składki zdrowotnej będzie trudna do odzyskania

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Do 22 maja przedsiębiorcy muszą dokonać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 rok. Jeśli wykażą nadpłatę, ale nie złożą wniosku o jej zwrot, zostanie ona rozliczona przez ZUS wraz z bieżącymi składkami do końca roku. Jeśli jednak nadpłata będzie na tyle duża, że w tym czasie nie uda się jej skonsumować, będzie problem z jej odzyskaniem. Przepisy takiej sytuacji w ogóle nie przewidują.
Krzysztof Koślicki
05.05.2023
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Głównym postulatem pielęgniarek i położnych przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi będzie likwidacja dysproporcji płacowych, które skłóciły środowisko. Priorytetem będzie też respektowanie norm zatrudnienia, wprowadzenie do systemu ochrony zdrowia zawodu opiekuna medycznego oraz urlopu na poratowanie zdrowia dla pielęgniarek i położnych – mówi Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Józef Kielar
05.05.2023
Prawo pracy Zawody medyczne
Podmiot publiczny może, w określonych warunkach, zakazać swoim pracownikom noszenia widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, religijne lub światopoglądowe w miejscu pracy – uważa Anthony Michael Collins, rzecznik generalny TSUE. Według niego, stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia, taka reguła może być uzasadniona wolą gminy zorganizowania całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Wprowadzenie zmian w kodeksie pracy wdrażających dyrektywę work-life balance sprawiło, że pojawiły się nowe kwestie związane z urlopami oraz uprawnieniami dla pracowników. Natomiast dyrektywa dotycząca przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki. W efekcie wymaga to dostosowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, wzorów umów, informacji oraz procedur obowiązujących w firmach.
Grażyna J. Leśniak
04.05.2023
Prawo pracy
Ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy nie zmieniły nic w zakresie limitów umów na czas określony. Nadal co do zasady umowy te nie mogę opiewać łącznie na okres przekraczający 33 miesiące i nie może być ich więcej niż 3. Przy czym przekroczenie limitu nie skutkuje nieważnością umowy, ale traktowaniem jej jako zatrudnienia bezterminowego.
Marek Rotkiewicz
04.05.2023
Prawo pracy

Stan zagrożenia epidemicznego - potrzebna jest procedura wyjścia

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Stan zagrożenia epidemicznego zgodnie z opublikowanym w poniedziałek projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zakończy się 1 lipca. Samorządy proponowały tę datę argumentując, że wcześniejszy termin wywoła lawinę problemów prawnych i organizacyjnych. W tym czasie trwa przegląd tzw. ustawy covidowej, która zmieniła kilkadziesiąt innych ustaw.
Robert Horbaczewski
02.05.2023
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę ZUS zwiększył im od marca emeryturę lub rentę. Dowiedzą się również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał im i wypłacił w kwietniu dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynastkę.
Katarzyna Nocuń
02.05.2023
Pomoc społeczna Emerytury i renty
Pracownicy wychowujący dzieci młodsze niż 8-letnie, od 26 kwietnia 2023 r. mogą składać wnioski o elastyczną organizację pracy, czyli mają swoiste „miękkie roszczenie” o ustalenie kilku rozwiązań dotyczących czasu pracy lub pracę zdalną. Wnioski takie nie będą co prawda bezwzględnie wiążące dla pracodawcy, ale ich ewentualne odrzucanie musi być każdorazowo poprzedzone analizą możliwości przychylenia się do wniosku.
Marek Rotkiewicz
02.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Przedsiębiorcy w 2023 r. mają obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie roczne za 2022 r. należy przekazać w dokumencie za kwiecień 2023 roku; rozliczenie złożyć należy do 22 maja - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Uwaga - obowiązują nowe wzory dokumentów.
Katarzyna Nocuń
01.05.2023
Prawnicy są zgodni: prawo pracy wymaga reformy, a Kodeks pracy, który zatrzymał się przed epoką cyfryzacji - nie tylko unowocześnienia, ale i odbiurokratyzowania. Najnowsze zmiany, które weszły w życie 26 kwietnia, sprawiły, że przepisy stały się mniej elastyczne niż były. Polski ustawodawca nie oszczędził nawet małych firm - nie wprowadził dla nich uproszczeń, choć pozwalało mu na to prawo UE.
Grażyna J. Leśniak
01.05.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Forum Związków Zawodowych domaga się od rządu wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla wszystkich zatrudnionych pracowników w państwowej sferze budżetowej. Chodzi o 12 proc. począwszy od 1 lipca 2023 r. oraz 25 proc. od 1 stycznia 2Q24 roku. Pismo w tej sprawie skierowano bezpośrednio do premiera, zaznaczając że brak realizacji postulatów oznacza protest.
Patrycja Rojek-Socha
29.04.2023
Od 26 kwietnia pracownik ma o połowę krótszy czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Na razie dotyczyć to będzie jednak tylko tych ojców, którzy nie będą wychowywali dziecka w dniu wejścia w życie nowelizacji. Pracownicy będący ojcami dzieci urodzonych przed 26 kwietnia, będą mogli korzystać z urlopu na dotychczasowych zasadach czasowych, czyli do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia.
Marek Rotkiewicz
29.04.2023
Prawo pracy Prawo unijne
Majówka to okres wzmożonych urlopów oraz bliższych i dalszych wyjazdów wypoczynkowych Polaków. To jednocześnie czas, w którym rosną wskaźniki fikcyjnych zwolnień chorobowych. Średnio co trzecie zwolnienie lekarskie pobierane w kraju nad Wisłą wykorzystywane jest w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Wykrycie tego procederu może skutkować odmową wypłaty wynagrodzenia za ten czas.
Grażyna J. Leśniak
29.04.2023
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Kuracjusz, który zrezygnuje z pobytu w sanatorium przed końcem turnusu, zapłaci za niewykorzystane dni z własnej kieszeni, według cennika. Sanatoria w regulaminach zabezpieczają się w ten sposób przed niefrasobliwymi pacjentami, których pobyt finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. „Gapowe” płaci też kuracjusz, który spóźni się na turnus.
Katarzyna Nocuń
29.04.2023
Pacjent Opieka zdrowotna
W 2023 roku weszły w życie dwie nowelizacje Kodeksu pracy. Pierwsza – powszechnie znana pod nazwą pracy zdalnej, bo na stałe wprowadziła to rozwiązanie znane z pandemii, ale też długo oczekiwane przez pracodawców przepisy umożliwiające im kontrolę trzeźwości pracowników. I druga – wdrażająca dwie unijne dyrektywy zawierające wiele propracowniczych rozwiązań, zwłaszcza dla rodziców dzieci do lat 8.
Jacek Górski
28.04.2023
Prawo pracy BHP HR
Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego nie będą musiały już w tym roku sporządzać informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Takie zmiany przynosi ogłoszona 27 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw tzw. ustawa deregulacyjna. Znowelizowane przepisy zakładają, że nie będzie już obowiązku sporządzania dwóch innych sprawozdań.
Robert Horbaczewski
28.04.2023
Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Chcesz mieć wysoką emeryturę – pracuj legalnie i długo. O wysokości wypłat, które będą wpływały co miesiąc na twoje bankowe konto, gdy przejdziesz na emeryturę, decyduje kilka czynników. Najważniejsze jest jednak to, ile zgromadziłeś na swoim indywidualnym koncie emerytalnym w ZUS, czyli ile składek i w jakiej wysokości tam wpłynęło. Trzeba też uważać ze zwolnieniami lekarskimi.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2023
Emerytury i renty Prawo pracy Finanse
Wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. waloryzacji zasiłku pogrzebowego na takich samych zasadach, na jakich są waloryzowane m.in. renty i emerytury, przewiduje komisyjny projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Komisja do Spraw Petycji, która jest jego autorem, uznała, że po 12 latach „zamrożenia” kwoty zasiłku pogrzebowego konieczne jest wprowadzenie systemowych zmian.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2023
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski