Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów służą powołani w II Oddziale ZUS w Poznaniu doradcy do spraw ulg i umorzeń (numery telefonów do doradców dostępne są tutaj).

Warunkiem udzielenia ulgi jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem w tym zakresie oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie Zakładu).

Dodatkowo do 14 czerwca br. w godzinach 10:00-12:00 pod specjalnym numerem telefonu 61 424 06 50 poszkodowani mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje.