Podatek VAT od herbaty

Czy podatnik ma obowiązek naliczać z tytułu przekazania artykułów spożywczych podatek należny?...

26.07.2013

Zobowiązania i należności w bilansie otwarcia

Jak wykazać stan zobowiązań w stosunku do dostawców i należności od kontrahentów firmy w przypadku przejścia z PKPiR na księgi handlowe?Jakimi dekretami ująć ten bilans otwarcia?Firma niestety nie...

26.07.2013

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości przed urzędem skarbowym lub innymi organami w firmie w następującym przypadku?Główny księgowy nie podpisał odrębnej odpowiedzialności za...

26.07.2013