Wartości niematerialne i prawne w deklaracji VAT

W przedmiotowym polu podatnik wykazuje wartość środków trwałych oraz kwoty wynikające z faktur zakupu podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. W pozycji 44 podatnik powinien...

31.01.2017

Konsekwencje zmian klasyfikacji środków trwałych

Nowe rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) nie zobowiązuje podmiotów, które w bieżącym roku będą ustalać zasady amortyzacji środków trwałych oraz wybierać właściwą dla nich...

30.01.2017