Limit płatności gotówkowej a ograniczenia czasowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywanie transakcji powyżej określonego limitu z pominięciem zapłaty przez rachunek bankowy wiąże się z wyłączeczeniem możliwości zaliczenia do kosztów...

28.02.2017

Przechowywanie dokumentów o ewidencji VAT

Podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, w jaki sposób powinny być przechowywane...

28.02.2017

Czy można dokonać odstrzału komercyjnego żubra?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jaka jest podstawa prawna odstrzałów komercyjnych żubra - gatunku ściśle chronionego, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie...

22.02.2017