Koszty remontu samochodu w PKPiR

W kol. 11 PKPiR wpisuje się koszty uboczne związane z zakupem, tam właśnie należy wpisać koszty usług remontowych sprzedawanych samochodów, mają one bowiem ścisły związek z wartością sprzedawanego...

30.03.2017

Czy budowa boiska sportowego wymaga dokonania zgłoszenia?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy budowa boiska sportowego przy szkole wraz z oświetleniem wymaga dokonania zgłoszenia? Czy w związku z tym, że boisko będzie oświetlane, to należy...

30.03.2017

Czy wody dołowe są ściekami przemysłowymi?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy wody dołowe (kopalniane) są ściekami przemysłowymi? Czy, jeśli mamy do czynienia ze ściekiem przemysłowym - wody dołowe, to w wyniku...

23.03.2017

Wydatek na hotel pracownika w kosztach podatkowych

Faktura za nocleg pracownika powinna zostać ujęta w kosztach po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego jej wystawienie. Zapłata za wystawione w walucie obcej faktury, mimo iż Wnioskodawca...

22.03.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski