Odpowiedź:
Nowe przepisy obowiązującego prawa budowlanego znoszą obowiązek dołączenia do projektu budowlanego warunków przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych etc.

Uzasadnienie:
Nowe przepisy prawa budowlanego znoszą obowiązek dołączenia do projektu budowlanego warunków przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych etc. Niezwykle ważne dla inwestora jest również, że na podstawie art. 30 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) – dalej pr. bud., budowa lub przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego odbywa się na podstawie zgłoszenia. Zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wynika wprost z treści art. 29 ust. 1 pkt 1a pr. bud., który dotyczy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Należy dodatkowo pamiętać, że przyłączenie do mediów będzie weryfikowane w procedurze odbioru domu jednorodzinnego.

Adrian Chruszcz, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 29.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów