Ewa Saj

Ewa Saj

Wydawca newsletterów

Tworzy wszystkie newslettery przygotowywane przez Prawo.pl. Odpowiada m.in. za dobór treści, technikalia związane z ich budową i wysyłką, kontakt z subskrybentami i funkcjonowanie baz odbiorców.

Kontakt: Ewa.Saj@wolterskluwer.com

Artykuły autora

1  2  3  4  5  6  7  8  9    154