Administratorzy kont operatorów zostaną zawiadomieni z wyprzedzeniem o aktualnym terminie dostosowania Kart.

W okresie przejściowym, tj. od dnia 23.09.2017 r. do dnia dostosowania CRO do wymogów znowelizowanej ustawy, należy postępować zgodnie z następującymi zasadami:

1. Można już teraz zamykać Karty już założone w CRO dla urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi lub urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki, zawierających 3 kg lub więcej F-gazów, ale (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy) poniżej 5 ton równoważnika CO2,

2. Nowe Karty dla urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi i urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki, zawierających 3 kg lub więcej i jednocześnie (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy) 5 ton równoważnika CO2 lub więcej F-gazów należy zakładać w CRO zgodnie z dotychczasowymi przepisami,

3. W przypadku, gdy nieposiadające jeszcze Karty w CRO urządzenie będące stacjonarnym urządzeniem chłodniczym, klimatyzacyjnym lub pompą ciepła, stacjonarnym systemem ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicą elektryczną, urządzeniem zawierającym F-gaz jako rozpuszczalnik oraz organicznym obiegiem Rankine’a, a także agregatem chłodniczym samochodu ciężarowego chłodni (tylko o masie ponad 3,5 t) lub przyczepy chłodni, zawiera poniżej 3 kg, ale jednocześnie (po przeliczeniu z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy) 5 ton równoważnika CO2 F-gazu lub więcej, należy prowadzić dla niego dokumentację zawierającą dane wymagane w art. 14 ust. 3 znowelizowanej ustawy, ale założyć dla niego Kartę w CRO będzie można dopiero po dostosowaniu CRO do wymogów tej ustawy.

Od dnia dostosowania CRO do wymogów znowelizowanej ustawy nowe Karty muszą być już zakładane w CRO w oparciu o przepisy tej ustawy. Oznacza to m.in., że w przypadku urządzeń będących stacjonarnymi urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi lub pompami ciepła, stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, rozdzielnicami elektrycznymi, urządzeniami zawierającymi rozpuszczalniki oraz organicznymi obiegami Rankine’a, a także agregatami chłodniczymi samochodów ciężarowych chłodni (tylko o masie ponad 3,5 tony) i przyczep chłodni, nowe Karty będą musiały być zakładane, a istniejące zaktualizowane, jeśli ilość F-gazu w urządzeniu przeliczona z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt 3 tej ustawy wyniesie 5 ton równoważnika CO2 lub więcej.

W celu ułatwienia administratorom kont operatorów przygotowania się do zakładania nowych lub aktualizacji istniejących Kart w zakładce „Dokumenty” na stronie CRO www.cro.ichp.pl (zakładka dostępna tylko dla użytkowników CRO po zalogowaniu się na stronę CRO) oraz w zakładce F-gazy - CRO na stronie BOWOiK www.ichp.pl/F-gazy-CRO (zakładka ogólnie dostępna) zamieszczono tabele zawierające zestawienie substancji i mieszanin będących F-gazami, ich wartości globalnego potencjału ocieplenia (GWP) oraz ilości każdego z tych F-gazów w kg odpowiadające 5 tonom równoważnika CO2.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami