Koszty remontu samochodu w PKPiR

W kol. 11 PKPiR wpisuje się koszty uboczne związane z zakupem, tam właśnie należy wpisać koszty usług remontowych sprzedawanych samochodów, mają one bowiem ścisły związek z wartością sprzedawanego...

30.03.2017

Czy budowa boiska sportowego wymaga dokonania zgłoszenia?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy budowa boiska sportowego przy szkole wraz z oświetleniem wymaga dokonania zgłoszenia? Czy w związku z tym, że boisko będzie oświetlane, to należy...

30.03.2017