Odpowiedź:
W mojej ocenie popiołu z domowych palenisk z węgla kamiennego nie można wykorzystywać jako materiału strukturalnego. W popiele po spalaniu węgla kamiennego znajdują się pozostałości metali ciężkich, takich jak kadm, ołów, arsen czy związki rtęci.

W niewielkich ilościach można natomiast wykorzystywać popiół ze spalania drewna (np. z kominka), jako materiał strukturotwórczy, ale tylko pod warunkiem, że do podpalenia drewna nie była używana tektura albo zadrukowany papier. Czysty popiół drzewny zawiera dużo magnezu, potas, niewielkie ilości fosforu i sporo wapnia, nie zawiera azotu.

Najczęściej stosowanymi materiałami strukturalnymi są: zrębki i wióry drzewne, torf, słoma, siekane odpady tartaczne, siekana kora. W profesjonalnym kompostowaniu raczej nie używa się popiołów ze spalania drewna. Taki popiół najczęściej jest wykorzystywany w przydomowych kompostownikach.

Piotr Ćwiek, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 11.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów