Odpowiedź:
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może usunąć bez zezwolenia drzewo z nieruchomości stanowiącej jej własność, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą, zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134) – dalej u.o.p. Takim przypadkiem jest usunięcie drzewa zagrażającemu bezpieczeństwu ludzi i mienia, chociaż gdyby nawet to drzewo nie stanowiłoby zagrożenia, to również zezwolenie nie byłoby potrzebne, gdyby np. jego usunięcie nie byłoby powodowane działalnością gospodarczą (np. właściciel nieruchomości chciałby w miejscu, w którym rośnie drzewo, usunąć je pod budowę parkingu na pojazdy wykorzystywane w działalności).

Zważywszy jednak, że od 1.03 do 15.10 trwa okres lęgowy ptaków, to drzewa zasiedlone przez ptaki nie mogą być usuwane. Dotyczy to wszystkich drzew. Jeżeli jednak za wcześniejszym usunięciem drzewa przemawiać będą konkretne przesłanki uzasadniające wcześniejszy termin wycinki, np. drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, to zgodę na przeniesienie gniazda, płoszenie ptaków czy ustawienie skrzynek lęgowych w innym miejscu będzie musiał wydać RDOŚ na podstawie art. 56 ust. 2 u.o.p., co zostanie ujęte w zezwoleniu na wycinkę, zgodnie z art. 83d ust. 6 u.o.p. Dopiero po uzyskaniu zgody właściciel nieruchomości – osoba fizyczna, może drzewo wyciąć (bez zezwolenia).

Natomiast, osoba fizyczna świadcząca usługi na terenie poza własną nieruchomością nie tylko nie może drzewa usunąć bez zezwolenia niezależnie od przyczyn wskazujących na konieczność jego usunięcia, ale wręcz nie może we własnym imieniu takiego wniosku złożyć.

Piotr Ćwiek, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 9.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów