Przejście jest elementem drogi ewakuacyjnej

Budownictwo

Przejście to odległość w pomieszczeniu od najdalszego miejsca, gdzie może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną, mierzona wzdłuż osi przejścia. Jeśli jest jedno pomieszczenie i ma jedno...

13.02.2017

Korekta deklaracji INTRASTAT

W przypadku, gdy przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, osoba zobowiązana dokonuje korekty zgłoszenia - wyjaśnia Krzysztof Kamiński, ekspert...

10.02.2017

Opodatkowanie wynagrodzenia cudzoziemca

By odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób należy opodatkować wynagrodzenie cudzoziemca należy zacząć od odpowiedzi na pytanie czy mamy do czynienia z rezydentem, czy nierezydentem podatkowym. Z...

07.02.2017

Wartości niematerialne i prawne w deklaracji VAT

W przedmiotowym polu podatnik wykazuje wartość środków trwałych oraz kwoty wynikające z faktur zakupu podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. W pozycji 44 podatnik powinien...

31.01.2017