Dzik nie jest zwierzęciem gospodarskim

Środowisko

Dzik i świnia domowa zaliczane są do tego samego gatunku. Jednakże dzik zwierzęciem gospodarskim nie jest. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3, pr. łow. przetrzymywanie zwierzyny łownej bez odpowiedniego...

06.03.2017

Zakup towarów handlowych w PKPiR

Podatnicy są zmuszeni ujmować w kosztach zakup towarów w dacie wystawienia faktury nawet jeśli towar faktycznie jeszcze do nich nie trafił. Taką interpretację znaleźć można w wielu pismach organów...

03.03.2017

Limit płatności gotówkowej a ograniczenia czasowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonywanie transakcji powyżej określonego limitu z pominięciem zapłaty przez rachunek bankowy wiąże się z wyłączeczeniem możliwości zaliczenia do kosztów...

28.02.2017

Przechowywanie dokumentów o ewidencji VAT

Podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej, w jaki sposób powinny być przechowywane...

28.02.2017

Czy można dokonać odstrzału komercyjnego żubra?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jaka jest podstawa prawna odstrzałów komercyjnych żubra - gatunku ściśle chronionego, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie...

22.02.2017