Podatnik może prowadzić dowolną ilość działalności

Nie ma ograniczeń w zakresie ilości czy rodzaju prowadzonej działalności. Ważne jest, że bez względu na ilość tych rodzajów podatnik powinien prowadzić ewidencję zakupu i sprzedaży - wyjaśnia Paweł...

26.01.2017

Tworzenie oddziału przedsiębiorcy

Samodzielność organizacyjna oznacza m.in. prowadzenie osobnej księgowości, osobne sporządzanie bilansów, realne umocowanie do działania. Można utworzyć oddział przedsiębiorcy wymaga to wyodrębnienia...

24.01.2017

Księgowanie usługi sprzedanej innemu kontrahentowi

Zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody. Liczy się to, kiedy dane zdarzenie miało miejsce,...

23.01.2017

Spółka może kupić walutę od jednego z udziałowców

Ograniczenia dewizowe uległy znacznemu złagodnieniu - przepisy nie zabraniają spółce nabywania waluty euro od jednego z udziałowców ani kupowania waluty euro na wolnym rynku, np. w kantorze. Podstawą...

20.01.2017