Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego
 
Spółka jest dystrybutorem sprzętu komputerowego. Większość nabywanego towaru spółka kupuje w Unii Europejskiej. Spółka rozpoznaje WNT oraz zgłasza przywóz towaru w deklaracji INTRASTAT. Spółka kupuje towar po cenach cennikowych dostawcy, czyli towar fakturowany jest przez dostawcę w cenach standardowych. W ramach dobrej współpracy z dostawcami spółka otrzymuje od dostawców rabaty. Może być to rabat np. kwartalny lub miesięczny, który dotyczy wszystkich towarów zakupionych od danego kontrahenta w danym okresie. Jeśli spółka zrealizuje określony poziom zakupów w danym okresie, również otrzymuje rabat od dostawcy. Noty kredytowe od dostawcy spółka otrzymuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Spółka raportuje wartość towaru w deklaracji INTRASTAT zgodnie otrzymanymi fakturami od dostawców za zakup danego towaru.
 
Czy spółka powinna składać korektę deklaracji INTRASTAT w związku z otrzymanymi w późniejszym okresie rabatami od dostawców?
 
W świetle powyższego - jakie obowiązki spoczywają na spółce?
 
Odpowiedź
Spółka powinna w takich przypadkach korygować zgłoszenia INTRASTAT, o ile pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość fakturowa zmieniłaby się w wyniku korekty o więcej niż równowartość 1000 euro. Korekta powinna zostać dokonana tylko w przypadku, w którym od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, upłynął okres krótszy niż rok.
 
Uzasadnienie
Jak wynika z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT – dalej r.z.I., w przypadku gdy przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, osoba zobowiązana dokonuje korekty zgłoszenia.
 
Zgodnie z § 10 pkt 1 r.z.I., korekty nie dokonuje się m.in. w przypadku gdy pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość fakturowa zmieniłaby się w wyniku korekty o więcej niż równowartość 1000 euro. Jak wynika z § 10 pkt 6 r.z.I., korekty nie dokonuje się jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.
 
W wyniku otrzymania przez spółkę rabatu, wykazane w złożonym zgłoszeniu INTRASTAT dane w zakresie wartości fakturowej stają się nieprawidłowe. Co do zasady więc spółka powinna w takim przypadku składać korektę zgłoszenia. Korekta taka jednak powinna zostać złożona jedynie w przypadku, gdy pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość fakturowa zmieniłaby się w wyniku korekty o więcej niż równowartość 1000 euro i tylko wówczas gdy od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, upłynął okres krótszy niż rok.