Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

Czy limit płatności gotówkowej 15.000 zł dotyczy miesiąca, czy całego roku?
 
 
Odpowiedź
Limit płatności gotówkowej 15.000 zł dotyczy jednorazowej wartości transakcji.
 
Uzasadnienie
Art. 22 ust. 2 ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - dalej u.s.d.g. przewiduje limit 15.000 zł dla transakcji gotówkowych. Limit ten dotyczy jednorazowej wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Przepisy nie określają jednak, co należy rozumieć pod pojęciem transakcji. Nie można więc jednoznacznie określić, czy limit ten należy ustalać w skali roku czy miesiąca. Nie ma przy tym znaczenia sposób fakturowania czy opłacania tych transakcji - faktura może obejmować jedną lub wiele transakcji, z drugiej strony pojedynczą transakcję może dokumentować wiele faktur. Nie ma również znaczenia sposób zapłaty - płatność może obejmować jedną lub wiele transakcji, z drugiej strony pojedynczą transakcję można opłacić w wielu ratach.
 
Należy jednak zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy kupujący złożyłby jedno zamówienie, realizowane w ciągu roku partiami, a nawet jedynie pobierał zaliczki lub częściowe płatności to za transakcję trzeba uznać łącznie wszelkie umowy sprzedaży. Już bowiem w momencie zamówienia znane były wszystkie elementy transakcji (przedmiot i cena), nie można takiej transakcji więc rozbijać na poszczególne umowy sprzedaży.
 
Przekroczenie więc 15.000 zł limitu możliwe jest zatem zarówno w skali roku, jak i miesiąca a nawet jednego dnia (art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydaje się nawet, że pojedyncza transakcja może obejmować okres dłuższy niż rok podatkowy, ograniczenia takiego okresu nie zawiera bowiem u.s.d.g.