Odpowiedź:
Obowiązujące przepisy prawa nie określają warunków technicznych jakie winny spełniać instalacje fotowoltaiczne, zatem jest to sfera pozanormatywna, wynikająca głównie z przyjętych dobrych praktyk. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące instalowania systemów fotowoltaicznych (takie jak zacienienie, ukształtowanie terenu, odległość pomiędzy ciągami paneli, kąt nachylenia paneli, konieczna infrastruktura techniczna) określone są zwykle przez producentów paneli. Jeżeli chodzi o oddziaływanie tego typu obiektów, to główną formą oddziaływania jest hałas, którego emitorem jest inwerter. Poziom hałasu przeważnie określają specyfikacje techniczne inwerterów. Przy tak niewielkiej instalacji, o jakiej mowa w pytaniu można jednak przewidywać, że oddziaływanie hałasu zamknie się w granicach inwestycji.

Obowiązujące przepisy nie przewidują również wymogów co do odległości tego typu obiektów od zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Wiodący w kraju developerzy projektów fotowoltaicznych jako dobrą praktykę stosują 100 m, nie ma to jednak umocowania w przepisach prawa, a wynika z indywidualnych uwarunkowań danej inwestycji. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami