Bogna Czajka-Marchlewicz

Radca prawny. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawnych obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego oraz w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz postępowania w sprawie szkód w środowisku. Jest autorką wielu publikacji i opinii prawnych z tego zakresu. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności przedsiębiorców branży budowlanej. Od wielu lat świadczy pomoc prawną na rzecz organów administracji publicznej w zakresie prawa ochrony środowiska. Prowadzi wykłady i szkolenia kierowane do pracowników administracji publicznej, instytucji oraz przedsiębiorców. Jest partnerem zarządzającym w kancelarii BZP Dorska-Havaris, Czajka-Marchlewicz i Partnerzy, Radcowie Prawni.

Artykuły autora

OZE: proces inwestycyjny złożony i czasochłonny

Środowisko

Przygotowanie projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej do budowy poprzez doprowadzenie ich do ostatecznego pozwolenia na budowę, następnie budowa i oddanie do eksploatacji to bardzo...

17.07.2017

OZE: sprawdź etapy procesu inwestycyjnego

Budownictwo

Przygotowanie projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej do budowy poprzez doprowadzenie ich do ostatecznego pozwolenia na budowę, następnie budowa i oddanie do eksploatacji to bardzo...

10.07.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    14