Bogna Czajka-Marchlewicz

Artykuły autora

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Budownictwo

Obecnie pozwolenie na budowę lub rozbirkę obiektu budowlanego może być wydane m.in. po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania...

25.10.2010

Samowolny demontaż zbiorników po paliwie

Samorząd terytorialny

Jakie działania ma podjąć PINB, jeżeli burmistrz miasta zgłosił, że wykonawca demontując samowolnie zbiorniki po paliwie stworzył zagrożenie dla środowiska?

28.07.2010
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14