Bogna Czajka-Marchlewicz

Artykuły autora

Budowa biogazowni nie jest celem rolniczym

Budownictwo

Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej na gruntach rolnych wymaga zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze, co w stosunku do użytków rolnych III klasy może nastąpić jedynie w...

13.08.2014
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    14