Bogna Czajka-Marchlewicz

Artykuły autora

OZE - etapy procesu inwestycyjnego krok po kroku

Budownictwo

Przygotowanie projektów inwestycyjnych z zakresu energetyki odnawialnej do budowy poprzez doprowadzenie ich do ostatecznego pozwolenia na budowę, następnie budowa i oddanie do eksploatacji to bardzo...

05.10.2015
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    14