Bogna Czajka-Marchlewicz

Artykuły autora

Na terenie parku narodowego można wybudować parking

Środowisko

Na terenie parku narodowego zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego. Jeżeli planowany parking...

08.08.2016
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    14