Odpowiedź:
O ile w ramach projektowanego systemu nawadniającego nie znajdą się części budowlane lub fundamenty, które na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wpisują się w definicję budowli, system taki nie będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę.

W ocenie autorki niniejszej odpowiedzi wykonanie tego typu urządzenia nie wymaga również uzyskania innego rodzaju pozwoleń administracyjnoprawnych, w szczególności pozwolenia wodnoprawnego, albowiem systemy nawadniające trawnikinie są urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, gdyż nie spełniają kryterium melioracji wodnych, które zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby oraz ułatwieniu jej uprawy.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów