Pytanie:
Czy budowa oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę przy budynku użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, pensjonatu, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?
Czy można ją uznać za przydomową indywidualną oczyszczalnię ścieków i dokonać jedynie zgłoszenia?

Odpowiedź:

Po nowelizacji prawa budowlanego dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę.

Ustawodawca zrezygnował zatem z przymiotnika "indywidualnych", który na gruncie poprzedniego brzmienia przepisu rodził tego typu konsekwencje, że dopuszczalność budowy tego typu obiektów na zgłoszenie przewidywano tylko dla pojedynczych budynków mieszkalnych. Wyłączało to możliwość zrealizowania w oparciu o ten przepis jednej przydomowej oczyszczalni ścieków dla kilku domów jednorodzinnych.

Pozostał jednak przymiotnik "przydomowych", a tym samym aktualne pozostają dotychczasowe interpretacje, w świetle których "przydomowa" oznacza - znajdująca się w pobliżu domu (miejsca) przeznaczonego do zamieszkiwania osób. Poza tym zakresem pozostaną zatem nadal budynki użyteczności publicznej, nie służące celom mieszkaniowym.
Mając jednak na uwadze specyfikę pensjonatu, który stanowi budynek służący zamieszkiwaniu osób, autorka niniejszej odpowiedzi osobiście skłaniałaby się ku możliwości zastosowania omawianego przepisu w przedmiotowej sprawie.

Ostateczna decyzja należeć jednak będzie do właściwego organu, który podejmie ją w oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Pozostaje również oczekiwać na orzeczenia i interpretacje, jakie wykształcą się na gruncie nowego brzmienia przepisu.