Odpowiedź:
Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych (wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego) stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy lub przebudowy tych urządzeń.

Jeżeli przedmiotowy "remont" nie jest przebudową zdefiniowaną w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - dalej pr. bud. ani rozbudową zmieniającą parametry/wymiary pomostu, ale jest remontem zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 8 pr. bud., to pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przedmiotowego remontu nie jest wymagane. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami