Odpowiedź:
Tak. Przepis § 4 ust. 1 r.k.o.ś. dopuszcza stosowanie komunalnych osadów ściekowych w postaci ziemistej - wysuszonej.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. dopuszcza stosowanie komunalnych osadów ściekowych, jeżeli są one ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania - art. 96 ust. 4 u.o. Pamiętać należy, że ww. przepis sugeruje sposób stabilizacji osadów przez ich obróbkę biologiczną, chemiczną czy termiczną. Osady można poddać innemu procesowi, który obniża ich podatność na zagniwanie i eliminuje zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi. Przepis art. 96 ust. 5 u.o. wręcz zabrania nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania.
Skoro więc przepisy u.o. dopuszczają stabilizację osadów ściekowych przez ich osuszenie, to logicznym jest, że akt wykonawczy do ustawy nie będzie tego zabraniał.

Przepis § 4 ust. 1 r.k.o.ś. dopuszcza stosowanie komunalnych osadów ściekowych w postaci płynnej, mazistej lub ziemistej. Osuszone osady ściekowe nie będą miały formy płynnej. W zależności od stopnia wysuszenia mogą mieć formę mazistą lub ziemistą - w przypadku ich wysuszenia.

Stąd wniosek, że wysuszone osady ściekowe przyjmują formę ziemistą i spełniają wymóg rozporządzenia do ich zastosowania w rolnictwie, po spełnieniu pozostałych warunków rozporządzenia. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami