Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wylicza miejsca, do których ma wstęp osoba niepełnosprawna z psem asystującym, usuwa też zakaz wprowadzania psów przewodników na obszary objęte ochroną.

Projekt nowelizacji zgłosił klub SLD, przypominając, że przy otwarciu przestrzeni publicznej i obiektów użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami nie usunięto zakazu wprowadzania do parków narodowych i rezerwatów psów przewodników. Ustawa została uchwalona w grudniu 2012 r.

Dotychczas ustawa o ochronie przyrody zabraniała wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną. W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymienione były miejsca, gdzie można wejść z psem asystującym, ale bez informacji o parkach narodowych i rezerwatach. W pracach nad projektem dodano również plaże i kąpieliska. Senat nie wniósł do ustawy poprawek.
Ustawa wchodzi w życie 14 dni od podpisania.