Za około 3 lata ma się rozpocząć budowa obwodnicy metropolii trójmiejskiej. Droga, która wraz z...
PAP
06.05.2015
Budownictwo
Do końca 2016 r. powstanie drugi, a w latach 2017-18 trzeci i zarazem ostatni odcinek obwodnicy...
PAP
06.05.2015
Budownictwo
W ramach znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych ustawodawca wskazał, iż w przypadku...
Marta Schodzińska
06.05.2015
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówienia na usługi lub...
Inny
06.05.2015
Budownictwo
O polsko - japońskiej współpracy energetycznej m.in. atomowej, rozmawiał we wtorek w Warszawie...
PAP
05.05.2015
Środowisko
Z roku na rok zmniejsza się ilość materiałów zawierających azbest, które zalegają na dachach...
Ewa Saj
05.05.2015
Środowisko
Liczba umów na dopłaty do zakupu mieszkań w ramach programu MdM zawartych od początku jego...
PAP
05.05.2015
Budownictwo
Szacunkowa wartość przeterminowanych należności przypadających na jedną firmę to 69,5 tys. zł....
PAP
05.05.2015
W obecnym stanie prawnym przepisy wyraźnie rozstrzygają, iż powołanie administratora bezpieczeństwa...
Paweł Fajgielski
05.05.2015
Ze złożeniem zeznania rocznego PIT wiąże się czasem także obowiązek jego korekty. Może ona dotyczyć...
Sławomir Liżewski
05.05.2015
W najbliższych dniach w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny rozpoczną się prace nad...
Marta Schodzińska
05.05.2015
Rafał Styczyński w sposób kompleksowy omówił problematykę najmu i dzierżawy nieruchomości oraz...
Karol Kozłowski
05.05.2015
Budownictwo
Wysokość limitu rozliczeń bezgotówkowych dla przedsiębiorców to jedyna wątpliwość co do przyjętych...
PAP
05.05.2015
Narodowy Bank Polski opublikował wczoraj ankietę na temat sytuacji na rynku kredytowym.W II...
PAP
05.05.2015
Czy w świetle obowiązującego prawa pudełko, w którym znajdują się zapałki, jest opakowaniem?...
Paweł Sosnowski
05.05.2015
Środowisko
Rosnąca temperatura zwiększa ryzyko, że znane nam dziś gatunki roślin i zwierząt znikną jeszcze w...
Wioletta Rybicka
05.05.2015
Środowisko
Finansowany ze środków państwowego banku BGK Fundusz Mieszkań na Wynajem kupi budynek w Gdańsku...
PAP
05.05.2015
Budownictwo
Uczniowie dolnośląskich szkół zawodowych mogą odbywać staże pracownicze w niemieckich firmach. W...
PAP
05.05.2015
Budownictwo
Wejście w życie ustawy krajobrazowej może spowodować wzrost cen reklamy wielkoformatowej, a w...
Wioletta Rybicka
05.05.2015
Środowisko
Podlaskie gminy mogą się starać o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na budowę...
PAP
04.05.2015
Nowe technologie
Stan kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Polsce poprawia się z roku na rok. Kontrola...
Ewa Saj
04.05.2015
Środowisko
Weszła w życie ustawa o OZE, dzięki której Polska ma wypełnić unijne przepisy dot. udziału energii...
PAP
04.05.2015
Środowisko
Zamknięcie rynku UE przed obrotem nielegalnie pozyskanym drewnem z innych rejonów świata - to cel...
PAP
04.05.2015
Środowisko
Od lipca modyfikacji ulegnie regulacja w zakresie stosowania tzw. ulgi na złe długi. Dostawcy,...
Katarzyna Bogucka
04.05.2015
Zniesienie barier w administracji i ograniczenie kosztów jest jednym z koniecznych warunków...
Inny
04.05.2015
Z badania Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw przeprowadzonego w kwietniu br. na grupie...
PAP
04.05.2015
W przypadku gdy już po dokonaniu odbioru obiektu budowlanego ujawniły się w nim wady fizyczne...
Prawo.pl
04.05.2015
Budownictwo
W II kwartale 2015 r. banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej, przewidują też wzrost popytu...
PAP
04.05.2015
Budownictwo
Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia na...
Sławomir Liżewski
04.05.2015
Małe i średnie firmy
Firmy wciąż mają problemy ze stosowaniem przepisów o czasie pracy. Największezastrzeżenia...
PAP
04.05.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski