Pytanie
Jak opodatkować samodzielny lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi, ale znajdującymi się w budynkach gospodarczych? W budynku wydzielono samodzielne lokale mieszkalne mogące stanowić odrębne nieruchomości i przeznaczone na stały pobyt ludzi. Lokal usytuowany na pierwszym piętrze składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i korytarza, do mieszkania przynależy weranda oraz pomieszczenia w trzech budynkach gospodarczych: piwnica w budynku gospodarczym nr 1, garaż w budynku gospodarczym nr 2, komórka w budynku gospodarczym nr 3.
Czy przedmiotowy lokal należy opodatkować stawkami właściwymi dla budynków mieszkalnych, również od pomieszczeń przynależnych znajdujących się w budynkach gospodarczych?
Czy też w stosunku do pomieszczeń przynależnych znajdujących się w budynkach gospodarczych (piwnica, garaż, komórka) zastosowanie powinny mieć stawki właściwe dla budynków pozostałych?