Pytanie
Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. za luty 2015 r., pobierał zasiłek chorobowy. Przedsiębiorca składkę za marzec 2015 r. opłacił po terminie i został wyłączony z ubezpieczenia chorobowego, a ZUS nie wyraził zgody na opłacenie składki po terminie. Przedsiębiorca dokonał ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego z dniem 1 kwiecień 2015 r. i terminowo opłacił składkę, a maju złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego (na dziecko).
Czy w takiej sytuacji zasiłek zostanie przeliczony na nowo, czy zostanie wypłacony od poprzedniej podstawy (ze względu na treść art. 43 u.ś.p.)?