Pytanie
Zamawiający unieważnił postępowanie poniżej progów unijnych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p.
Kiedy Zamawiający może ogłosić ponownie postępowanie?
W postępowaniu został wykluczony wykonawca, który zaoferował najniższą cenę, która mieściła się w szacunku Zamawiającego. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 i dlatego został wykluczony. Kolejna oferta przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego.
Pytanie następne - kiedy Zamawiający może ogłosić ponownie postępowanie, jeśli unieważnił postępowanie poniżej progów unijnych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p., w którym odrzucono ofertę (najniższą), gdyż była niezgodna z treścią SIWZ?