Pytanie
Pracownik dostarczył pracodawcy zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS - 24 dni pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym.
W jaki sposób należy rozliczyć jego nieobecność w pracy?
Czy za czas turnusu przysługuje mu zwolnienie lekarskie czy powinien wziąć urlop wypoczynkowy?
Czy jest to zależne od jego woli czy przepisy narzucają odgórnie jakieś rozwiązanie?
Osoba ta nie jest pracownikiem niepełnosprawnym – nie legitymuje się żadnym orzeczeniem o niepełnosprawności (wydaje się więc, że nie można zastosować art. 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
Czy w ogóle dopuszczalne jest aby pracodawca mógł nie wyrazić zgody na wyjazd?