Pytanie
Spółka zawarła umowę z kontrahentem niemieckim na zakup maszyny (WNT). W kontrakcie były przewidziane dwie zaliczki. Kontrahent wystawił fakturę zaliczkową na 1-szą zaliczkę (data wystawienia tej faktury była wcześniejsza aniżeli wpłata zaliczki). Następnie wystawił fakturę na 2-gą zaliczkę, która nie została wpłacona. W momencie dostawy maszyny została wystawiona faktura ostateczna, w której znajduje się pozycja - całkowita wartość maszyny oraz pozycje przywołujące faktury zaliczkowe. Sumą jest różnica pomiędzy wartością całkowitą a wartościami wynikającymi z przywołanych faktur zaliczkowych.
Czy można uznać taką fakturę, czy należy domagać się faktury ostatecznej, w której powinna być jedynie wartość całkowita, zaś wpłacona zaliczka jedynie informacyjnie do rozliczeń finansowych?
Podatek VAT (należny i naliczony) został rozpoznany w miesiącu wystawienia faktury ostatecznej, podstawą naliczenia podatku była całkowita wartość maszyny.