Pytanie
Ocena, czy zmieniła się kubatura budynku jest uznaniowa i zależna od zastosowanej normy. Z normy PN-69/B-02360 wynika, że balkony o wysięgu do 1 m nie wlicza się do kubatury, natomiast norma PN-ISO 9836:1997 mówi, że kubaturę balkonu liczy się od spodu płyty do góry balustrady.
Czy doprojektowanie balkonu w budynku jednorodzinnym o wysięgu 0,9 m jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej z punktu widzenia prawa budowlanego?
Czy organ może podważać prawidłowość normy zastosowanej przez projektanta obiektu, a w konsekwencji negować dokonaną przez projektanta kwalifikację odstępstwa?