Pytanie
Spółka otrzymała kolejne zezwolenie na dywersyfikację istniejącego zakładu. W przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowane powinny przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
Jakie wartości spółka powinna wziąć pod uwagę do ustalenia limitu?
Czy wartość powtórnie wykorzystanych środków trwałych do produkcji nowych wyrobów?
Czy może wartość księgową aktywów z bilansu na koniec poprzedniego roku (sumę kapitałów własnych)?
Jak ustalić minimalną kwotę wydatków by spełnić warunki zezwolenia i móc korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych?