Prawo.pl
Kiedy obwodnica Łomży (Podlaskie) będzie miała wszystkie wymagane prawem dokumenty, to zacznie być...
PAP
24.04.2014
Budownictwo
Do kogo należy wymiana (także naprawa) paneli w skrzynkach pocztowych w budynku mieszkalnym...
Artur Ratajszczak
23.04.2014
Budownictwo
Czy firma posiadająca pozwolenie zintegrowane, w którym określono kody odpadów wytwarzanych...
Janusz Jerzy
23.04.2014
Środowisko
Przepisy ustawy deweloperskiej, dotyczące prospektów informacyjnych, powinny być niezwłocznie...
Karol Kozłowski
23.04.2014
Budownictwo
Ministerstwo Środowiska opracowało projekt założeń do ustawy o substancjach zubożających warstwę...
Karol Kozłowski
23.04.2014
Środowisko
Jednoosobowa działalność gospodarcza, kpir. Podatniczka podpisała umowę agencyjną z firmą, dla...
Piotr Kostrzewa
23.04.2014
Obywatel powinien znać adresowane do niego normy prawne. Organy nie są zobowiązane do pouczenia o...
Anna Dudrewicz
23.04.2014
Budownictwo
Nadzór budowlany stwierdził wygaśnięcie pozwolenia na budowę.W jakiej formie należy powiadomić...
Tomasz Gawroński
22.04.2014
Budownictwo
Czy, w związku z występowaniem kadmu, rtęci i ołowiu w odprowadzanych do kanalizacji miejskiej...
Ewa Piętowska
22.04.2014
Środowisko
Marcowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach potwierdzają, że polska...
Marta Schodzińska
22.04.2014
Opłaty za użytkowanie wieczyste to ważny dochód gmin, z którego z pewnością łatwo nie zrezygnują,...
PAP
22.04.2014
Budownictwo
Niemal wszyscy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą stają przed wyborem banku, w...
Inny
21.04.2014
Małe i średnie firmy
W wyniku nowelizacji Prawa łowieckiego określone zostały nowe zasady odpowiedzialności...
Adam Bochentyn
21.04.2014
Środowisko
Czy prowadzenie punktu zbierania akumulatorów w sklepie z częściami do samochodów wymaga uzyskania...
Paweł Sosnowski
21.04.2014
Środowisko
Czy budowa na działce, która nie spełnia minimalnej powierzchni zabudowy, ale została wydzielona...
Anna Kamińska
21.04.2014
Budownictwo
Liczba rozpoczętych budów mieszkań w marcu wyniosła 15 tys. 728, co oznacza, że w ujęciu rocznym...
PAP
18.04.2014
Budownictwo
W trakcie kontroli stwierdzono, że inwestor postawił 2 konstrukcje wsporcze ekranów reklamowych: 1...
Maciej Jastrzębski
18.04.2014
Budownictwo
Podstawa do wydania decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości istnieje również wtedy,...
Anna Dudrewicz
18.04.2014
Budownictwo
Czy studnie chłonne, wyloty do ziemi i drenaże rozsączające pochodzące z przydomowych oczyszczalni...
Ewa Piętowska
18.04.2014
Środowisko
Wczoraj Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania...
Katarzyna Bogucka
18.04.2014
Z badania firm PayPal i IPSOS wynika, że wartość rynku e-commerce w Polsce wyniosła w 2013 r. 19,2...
Katarzyna Bogucka
18.04.2014
Czy odbiorcę z Czech, który jest również instalacją odzysku, można wskazać w załączniku VII jako...
Paweł Sosnowski
17.04.2014
Środowisko
W jaki sposób należy zmienić opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w przypadku błędnego...
Artur Ratajszczak
17.04.2014
Budownictwo
Resort gospodarki przygotował rozporządzenie, które wprowadza preferencyjne pożyczki nawet do 40...
Katarzyna Bogucka
17.04.2014
Każde przedsiębiorstwo musi liczyć się z ryzykiem, że nigdy nie odzyska części swoich należności i...
Małgorzata Niedźwiedzka
17.04.2014
W jaki sposób zakład, który likwiduje starą linię produkcyjną i wykonuje nową, powinien uregulować...
Marek Gall
16.04.2014
Środowisko
Czy spółdzielnia mieszkaniowa będąca właścicielem budynku mieszkalnego może nabyć w drodze umowy...
Artur Ratajszczak
16.04.2014
Budownictwo
Białostocki sąd okręgowy jeszcze raz zajmie się sprawą odszkodowania za ziemię, którą rodzinie z...
PAP
16.04.2014
Budownictwo
Spośród 5 tys. firm działających na tym rynku pośrednictwa finansowego blisko 90 proc. zatrudnia...
Katarzyna Bogucka
16.04.2014
Określono kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do...
Karol Kozłowski
16.04.2014
Środowisko