Pytanie
Czy czynność opisana w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o. ma dotyczyć tych samych (fizycznie) opakowań?
Z treści art. 6 ust. 1 u.g.o.o.o. można wywnioskować, że chodzi o opakowania, ale przywiezione do kraju wyłącznie w formie produktów w opakowaniach, a nie samych opakowań. Natomiast z treści art. 6 ust. 2 u.g.o.o.o. można wywnioskować, że chodzi tu zarówno o same opakowania, jak i o produkty w opakowaniach.
Tak więc, co może być przedmiotem przywozu z zagranicy opisanym w art. 6 ust. 1 u.g.o.o.o. – same opakowania czy produkty w opakowaniach?