Pytanie
Decyzja o warunkach zabudowy została wydana na spółkę cywilną, następnie spółka ta została przekształcona w spółkę komandytową, a jeszcze później w spółkę z o.o. i spółkę komandytową. O pozwolenie na budowę wystąpiła spółka z o.o i spółka komandytowa.
Czy w związku z tym, że o pozwolenie występuje firma o innej nazwie (spółka cywilna przekształcana w spółkę z o.o i spółkę komandytową) to organ powinien wezwać do przeniesienia decyzji wz, czy może uznać, że jest to ten sam inwestor?